„Моята идея за френския език“: дайте мнението си

С цел да събере мнения и предложения в подкрепа на ученето на френски език по света Жан-Батист Льомоан, държавен секретар към министъра на Европа и външните работи, и Франсоаз Нисен, министър на културата, откриха на 26 януари 2018 платформата за за международно гражданско допитване „Моята идея за френския език“.

JPEG

Организацията на това гражданско допитване бе възложена от президента на Републиката на Френския институт, в качеството му на оператор на министерството на Европа и външните работи.

Цели

  • мобилизиране на заинтересуваните страни, работещи за френското присъствие на международно ниво.
  • набиране на конкретни предложения, насочени към модернизиране на употребата на френския език и насърчаване на многоезичността.

Споделете вашето мнение до 20 март 2018

"Платформата „Моята идея за френския език" е насочена както към френски граждани, така и към чужденци, говорещи и/или обичащи френския език. Можете да споделите онлайн вашето мнение до 20 март, международен ден на франкофонията.
Наред със събирането на предложения платформата цели и да покаже богатството на международната франкофонска общност, като обърне внимание на френския език и многоезичността.

Какво следва

Допитването ще продължи и по време на международната конференция, посветена на френския език и многоезичността в света, която ще се проведе на 14 и 15 февруари в Париж и ще събере представители на гражданското общество и младежи от различни националности, работещи на местно ниво по новаторски проекти.

Обобщените онлайн предложения и резултати от дискусиите по време на конференцията ще дадат възможност за ориентиране и консолидиране на общия план за развитие на френския език и многоезичността в света, който съгласно желанието на президента на Републиката трябва да бъде приет през 2018.

публикувано на 27/02/2018

Нагоре