Награда за правата на човека на Френската република 2018

Покана от Националната консултативна комисия по правата на човека за кандидатстване за издание 2018 на Наградата за правата на човека на Френската република

Учредената през 1988 Награда за правата на човека на Френската република се присъжда ежегодно от Националната консултативна комисия по правата на човека (НККПЧ), национална институция за насърчаване и защита на човешките права. С нея се отличават индивидуални и колективни проекти, реализирани на място в полза на правата на човека, без оглед на националност и граници, съобразно избраната за съответната година тема.

През 2018 година, в чест на 70-тата годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека и 20-тата годишнина от Декларацията относно защитниците на правата на човека, НККПЧ реши да отличи ангажираността и действията в името на правата на човека. Може да кандидатства всяко лице и всяка неправителствена организация, осигуряващи защита и насърчаващи каузата на защитниците. Поканата е отправена и към лица или сдружения, защитаващи правата на определени категории хора, например жени, деца, бежанци и т.н.

След обявяване на резултатите от журито Наградата за 2018 ще бъде тържествено връчена в Париж от името на правителството на петима лауреати, около 10 декември 2018. Петимата отличени ще получат медал и ще си разделят сумата от 70 000 евро, отпускана от НККПЧ за осъществяване на проектите им. Следващите петима лаурети ще получат специално свидетелство, което ще им бъде връчено от посланика на Франция в страната им по произход.

Попълнените досиета за кандидатстване (включващи по-точно писмо за кандидатстване и досие за кандидатстване), изготвени на френски език, трябва да бъдат получени в НККПЧ до 15 октомври 2018:
● по пощата, на адреса на Секретариата на Комисията – TSA 40 720 – 20 avenue de Ségur, 75 007 PARIS – France;
● с имейл на адрес : cncdh@cncdh.pm.gouv.fr.

Можете да получите повече информация за наградата, като посетите сайта на Комисията на адрес: http://www.cncdh.fr/fr/edition-prix/prix-des-droits-de-lhomme/prix-des-droits-de-lhomme-2018

Можете да свалите тук:
- поканата за кандидатстване на френски или английски: http://www.cncdh.fr/fr/edition-prix/prix-des-droits-de-lhomme/prix-des-droits-de-lhomme-2018

- формуляра за кандидатстване за Наградата за права на човека 2018: http://www.cncdh.fr/fr/edition-prix/prix-des-droits-de-lhomme/prix-des-droits-de-lhomme-2018

публикувано на 07/12/2020

Нагоре