Резултати от конкурса Екообщина 2019

1. Резултати от поканата за набиране на проектни предложения за общини с население под 10 000 жители

През 2019 г. десет общини взеха участие в конкурса. Шест български общини с население под 10 000 жители бяха определени за лауреати и ще могат да реализират проект. Победителите в конкурса, излъчени от независимо жури, съставено от експерти и специалисти са:

- Смядово, което разработва проект за "Малък интелигентен град" и има желанието да изгради соларни съоръжения за захранване на информационното оборудване.

- Сапарева Баня ще изгради екопарк в градска зона и ще оборудва градския парк със соларни панели.

- Драгоман ще изгради соларна система, която ще позволи захранването на информационното оборудване и на 15 осветителни тела.

- Ново село ще създаде градска зона за отдих и ще развие зелените площи.

- Лесичово предлага изграждането на система за енергийно управление в административната сграда на общината.

- Антоново ще може да закупи шест контейнера за градски отпадъци и да проведе ден за повишаване на информираността по тази тематика.

Регионалният фонд за градско развитие се запозна с проектите и проучва възможностите за подкрепа за победителите.

JPEG

2. Резултати в категорията „Спорт и гражданско общество”

В категорията „Спорт и гражданско общество” бяха получени 28 проекта. Тези проекти бяха оценени от четиримата членове на журито, които направиха предварителен подбор на девет проекта. Деветимата кандидати се събраха във Френския институт в рамките на работна среща на 17 юни 2019 г., за да дискутират с журито. Три НПО бяха определени за победители:

- НПО „Рисувай с нас“ с проекта „С каяк по Дунава“ за развитие на водните спортове по река Дунав в Северна България във връзка с наблюдението на птиците в контекста на изискването за опазване на биоразнообразието и повишаване на осведомеността по проблемите на замърсяването на реките.

- Фондация OPEN SPACE с проекта „Направихме го заедно, за да спортуваме заедно“. Тази фондация насърчава инициативите с участието на младите хора от град Велики Преслав, ателиета по танци, споделяне на книги, почистване на околностите. Младежите ще могат да реновират многофункционално спортно игрище.

- Сдружение „Трънско туристическото дружество“ с проекта „MTB4T – RUN“. Тази НПО се стреми да развие туристическата атрактивност на община Трън, като засили ролята на екотуризма. Целта на проекта е да се направи проучване, трасиране, почистване и маркировка на веломаршрут като екопътека.

3. Резултати от категорията „Образование и околна среда” за НПО

В категорията „Образование и околна среда” бяха получени 15 кандидатури. Журито направиха предварителен подбор на шест проекта. Ръководителите на отделните организации се събраха на 21 юни в рамките на ателие за споделяне и обмен с журито във Френския институт в България. Три НПО бяха определени за победители след втората селекция:

- Фондация „Училище за природа“ от Кресна с проекта „Земя, отпадъци и климатични промени“, който има за цел да създаде настолна игра по темата за управлението на отпадъците, която да бъде използвана за образователни цели в училищата в Кресна и в малките съседни общини Симитли и Струмяни. Ще бъдат разработени и обучения по въпросите на климатичните промени за гражданските организации в региона.

- Училищното настоятелство при Професионална земеделска гимназия „Добруджа” с проекта „Екоучилище” в Силистра, който има за цел да развие ателиета по реновиране с цел подобряване на енергийната ефективност, разделното събиране на отпадъците, производството на рециклирана хартия, закупуването на термодинамичен бойлер, както и провеждането на обучения в тези области.

- Фондация „Защитено жилище Заедно” в Божурище с проекта „Да се учим и да се храним от природата“. Жилището осигурява подслон за млади хора в неравностойно положение (18-26 години), които растат в институции. Младите хора искат да развият собствено производство на плодове и зеленчуци и да изградят система за събиране на дъждовните води.

4. Резултати в категорията „Образование и околна среда” за училищата

За първото издание на новата категория „Образование и околна среда”, изцяло посветена на училищата, подкрепена от българското Министерство на образованието и Столичния инспекторат по образование, шестдесет младежи от градовете Видин, Първомай, Пловдив, Каварна, Варна, Велико Търново, Благоевград, Русе, Казанлък и Карлово участваха в конкурса.

Пет отбора бяха подбрани от четиримата членове на журито, които бяха впечатлени от задълбоченото познаване на темата, въображението и разнообразието от идеи на младежите от шестнайсетте отбора участници.
Победителите в конкурса за 2019 г. са:

- Екипът на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” от Видин, с проекта „Водата е живот! Пазете живота си!“. Идеята на учениците е да създадат робот - „плаващ понтон“, който ще има за цел да пречиства водата. Роботът ще извършва два вида дейности: анализ на замърсяването на водата чрез автоматизирана станция и задържане на пластмасови отпадъци, плаващи на повърхността.

- Националната художествена гимназия в Пловдив с проекта "Think Fast". За да се борят срещу свръхпроизводството и свръхпотреблението на стоки, младите хора искат да използват електронните игри, за да информират и насърчават потребителите да действат отговорно.

- ПГСС „Васил Левски” от гр. Първомай с проекта „Пази природата! Живей чисто!” Идеята на младите хора е да използват като ресурс голямото количество трева, образувано от косенето на зелените площи в града, което представлява органичен „отпадък”. Учениците искат да разработят компостер за събиране на тревата и производство на органичен тор.

- Клуб „Екопулс“ към основно училище „Йордан Йовков” в Каварна с проекта „Водораслите – енергия на бъдещето“. Младите хора искат да постигнат „енергия с нулев отпадък” благодарение на водораслите от Черно море, които се изхвърлят по бреговете и замърсяват плажа.

- СУ „Васил Левски“ в Пловдив с проекта "EcoBot". Идеята е да се създаде устройство за рециклиране на пластмасовите отпадъци. Когато някой хвърли пластмасови отпадъци в този уред, малък екран показва тяхната стойност. Собственикът на отпадъците може да ги вземе и да направи дарение за благотворителна кауза, получава чанта за многократна употреба от екологични материали и ваучер за намаление при покупки в местните търговски обекти.

Спечелилите отбори участваха в лятната академия „Природата в услуга на устойчивите градове”, която се проведе от 30 юни до 5 юли в природен парк „Врачански Балкан”, в село Очиндол, община Мездра. Академията бе организирана с финансовата подкрепа на „Софийска вода” АД, филиал на Веолия. Целта на тази академия е да предложи дейности, презентации на специалисти, анализи и групова работа за младежи, които ще могат след това да развият своите екологични идеи и да представят проектите си в своите градове и квартали.

JPEG

публикувано на 22/12/2020

Нагоре