Нови мерки за туризма

Туризмът представлява 7,5% от националното богатство. Министерство на външните работи и международното развитие обяви нов план за 42,7 милиона евро.

В контекста на нарастване на потока от туристи в световен мащаб Франция възнамерява да засили атрактивността и влиянието си. В отговор на това предизвикателство и предвид изпитанията от последните две години бе приета амбициозна туристическа политика с обявяването на нов план за 42.7 милиона евро, който включва 4 приоритета :

  • Гарантиране на сигурността на туристите на територията на Франция (15.5M€) посредством засилване на мерките за сигурност благодарение и на видео-охранителни системи.
  • Укрепване на престижа на Франция пред международните клиенти и френските туристи (10.5 M€) чрез увеличаване на средствата и дейностите за комуникация.
  • Подкрепа на заетите специалисти и служители в отрасъла на туризма (повече от 11 M€) благодарение на съвместно финансиране на дейностите за развиване на компетентностите и на подпомагане на модернизацията на специалистите в отрасъла на хотелиерството и ресторантьорството.
  • Продължаване на усилията в полза на възможността всеки да може да почива чрез подпомагане по-специално на 100 000 пенсионери с ниски доходи (5,7M€)

Повече подробности за тези 4 приоритета може да откриете на France Diplomatie.

JPEG

публикувано на 07/12/2016

Нагоре