Обучение във Франция [fr]

Вие сте студент и искате да учите във Франция?

Campus France напътства чуждестранните студенти във Франция и в чужбина чрез своята мрежа от 260 офиса и представителства в 123 страни по света.

Campus France е публична институция към Министерството на Европа и външните работи и Министерството на висшето образование, научните изследвания и иновациите, която работи за насърчаване на френското висше образование в чужбина и за добрия прием на чуждестранните студенти и изследователи във Франция.

Процедурите за записване са различни в зависимост от Вашето гражданство, ниво на образование и вид университет или училище, което търсите.

Уебсайтът Campus France предоставя пълна информация за висшето образование във Франция, програмите за стипендии, процедурите за записване и т.н.

JPEG

Висшето образование във Франция: много богат избор

Франция разполага с мрежа от близо 3 900 публични и частни висши учебни заведения, разделени на:

  • Групи от университети и научни институти;
  • Университети и институти с университетски статут;
  • Докторантски училища;
  • Училища за инженери;
  • Училища за търговия и мениджмънт;
  • Училища за изкуства и училища за архитектура;
  • Частни училища и институти във всички области на обучение.

Към списъка с програми

Четвърта страна в света по брой чуждестранни студенти

Франция е сред най-привлекателните страни за чуждестранните студенти. Тя е на четвърто място сред приемащите страни след САЩ, Обединеното кралство и Австралия, което я прави първа сред неанглоговорящите страни.

През 2018 г. 325 000 чуждестранни студенти избраха Франция, като техният брой не спира да расте.

Ключови цифри

От 10 години броят на студентите по света се е увеличил с над 50%*.

През 2025 г. студентите по света ще са с 80 милиона повече*.

През 2018 г. във Франция е имало 325 000 международни студенти.**

Френските висши учебни заведения в чужбина приемат 37 000 студенти.*

* По данни на ЮНЕСКО / ** По данни на Министерството на висшето образование

Специфична финансова помощ за чуждестранните студенти

Предлагат се стипендии за студенти, които не биха могли сами да си позволят да следват във Франция:

  • 12 000 стипендии за обучение или за стаж на френското правителство се предоставят от посолствата на Франция. Тези стипендии дават право на освобождаване от такси за обучение във Франция. Заявките могат да се направят в съответните офиси на Campus France.
  • Освен това, университетите и училищата имат право да освобождават студентите от такси за обучение в зависимост от международната си стратегия и до 10% от броя на записаните студенти.
  • Съществуват и други начини студентите да бъдат освободени от такси за обучение. Това се отнася най-вече за бежанци или за лица, ползващи се от субсидиарна закрила като търсещи убежище, лица със статут на дългосрочно пребиваващи във Франция, както и техните деца, съпрузи или партньори и т.н.

За повече информация вижте уебсайта на Campus France

Еразъм+

Еразъм+ е европейска програма, която дава на студенти, стажанти и най-общо на млади хора до 30 години, притежаващи или не диплома, възможност да пребивават в чужбина, за да затвърдят уменията си.

Близо 30 000 млади хора пребивават във Франция всяка година в рамките на Еразъм+. Франция е четвъртата страна домакин по програма Еразъм.

публикувано на 08/05/2019

Нагоре