Обявление за продажба на движимо имущество [fr]

Посолството на Франция в България разпродава различни мебели от 23 октомври до 6 ноември 2019 година. Тази продажба се осъществява чрез излагане на мебелите в посолството на Франция на адрес ул. „Оборище“ № 27-29, гр. София. Посещенията се осъществяват единствено от 10 ч. до 11:30 ч. с предварително записан час. Лицето за контакт е г-н Стоев, тел. 08 89 31 52 10.

УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБАТА:
Продажбата се осъществява чрез покана за представяне на оферти.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
За всеки предмет следва да бъде подадена отделна оферта, като за целта се използва единствено приложение II към настоящото обявление.

Документите следва да бъдат групирани в затворен плик с надпис „продажба от 6 ноември 2019 г.“

Офертите трябва да бъдат изпратени до посолството на Франция – Главен секретариат на посолството, на адрес ул. „Оборище“ 27-29, гр. София, и да бъдат получени най-късно до 6 ноември 2019 г. в 10:00 ч.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШАТА ОФЕРТА:
Процедурата по обявяване на печелившата оферта ще се осъществи на 6 ноември 2019 г. в 12:00 ч.

ЦЕНА:
Към предложената цена ще бъде приложена фиксирана ставка от 6%, която трябва да бъде заплатена в брой на посолството до три дена след обявяване на резултатите от процедурата.

ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ:
Продажбата се осъществява според „състоянието на предметите в складовото помещение“. Тя се осъществява без каквато и да е гаранция от страна на Френската държава.

ПРИЕМАНЕ:
Предметите задължително трябва да бъдат взети преди 8 ноември 2019 година.

ВНИМАНИЕ – ВАЖНО
Невзетите до тази дата предмети и сумата, внесена от спечелилия поръчката участник, остават собственост на Френската държава.
Excel - 261 KB
Приложение I - Списък на предметите за продан
(Excel - 261 KB)
Word - 31.5 KB
Приложение II - Формуляр за представяне на предложение
(Word - 31.5 KB)

публикувано на 22/10/2019

Нагоре