Организацията и човешките ресурси – иновативни мениджмънт практики

16 септември 2016 / 9.00-17.00
Френски институт, пл. "Славейков" N3
Вход свободен
Симултанен превод на френски и български език

Може да изтеглите програмата от тук

JPEG

Иновацията е движещата сила на икономическото развитие. Днес тя е в центъра на развитието и практиките в мениджмънта, особено в областта на човешките ресурси. Необходимостта от подновяване на подходите и на методите в управлението на човешки ресурси в известна степен се дължи на новите възможности, откриващи се с развитието на технологиите, най-вече при управлението на данните, но също е свързана и с предефиниране на връзката между индивида и организацията.

Организацията приема социална отговорност, а човешката личност би трябвало да е в центъра на вниманието му. Следователно епохата на „управлението на персонала“ е вече отживяла; старите техники трябва да отстъпят място на иновативните подходи, базирани изключително на ангажираността на индивида и достойното оценяване на неговите дейности.

Конференцията ще засегне настоящите и бъдещите предизвикателства пред управлението на човешките ресурси и ще акцентира върху иновативните практики в тази сфера. Новите подходи, които ще бъдат представени и дискутирани, ще се опират изцяло на опита на професионалистите. Те са свързани с новите изисквания на организациите, които вече не се фокусират единствено върху качествата на индивида, а целят развитието на талантите и повишаване на мотивацията на работещите в екип за една обща цел.

публикувано на 18/11/2020

Нагоре