Първа среща на върха на Международния соларен алианс (МСА)

Първата среща на върха на Международния соларен алианс ще се проведе на 11 март 2018 в Ню Делхи.

Тази нова международна организация си поставя за цел да ускори развитието на соларната енергетика в 121 държави с голямо слънцегреене.

JPEG

Първа учредителна среща на върха

Първата международна среща на Соларния алианс ще се проведе на 11 март 2018 в Ню Делхи. Тя си поставя за цел да засили динамиката на Международния соларен алианс, на конкретните проекти и стратегии за финансиране с оглед реализирането на целите на Алианса.

Като изхожда от големия брой на държавите, богати на слънчеви ресурси, Алиансът предвижда стартирането на 121 демонстрационни проекта. Първите 50 проекта ще бъдат подписани в рамките на срещата на върха на 11 март 2018, в присъствието на министър-председателя на Индия, на президента на Френската република и на генералния секретар на ООН.

Как се роди Международният соларен алианс?

Инициативата дойде от страна на Франция и Индия по време на Парижката конференция за климата през декември 2015.

На 6 декември 2017 Алиансът получи статут на международна организация..

Към днешна дата рамковото споразумение, определящо неговия устав, е подписано от 52 страни и ратифицирано от 26 от тях. Става въпрос за една от най-обещаващите коалиции за борба с промените в климата.

Международният соларен алианс е първата международна организация на индийска земя: седалището й се намира в Гуруграм, в щата Харияна.

Какви са целите?

Да направи достъпна за всички чистата и евтина енергия от възобновяеми източници и да осигури разпространението на зелената, чиста и устойчива енергетика..

Соларният алианс си поставя за цел да направи възможна „промяната в мащаба“ в развитието на соларната енергетика в 121 държави с голямо слънцегреене, разположени между тропиците на Рака и Козирога. В тези страни живее 73% от населението но света.

Следователно преследваните цели са многостранни:

  • да се снижи чувствително себестойността на слънчевата енергия
  • да се отговори на голямото търсене на енергия в развиващите се страни
  • да допринесе за борбата с климатичното затопляне

Как могат да бъдат постигнати тези цели?

Държавите, членуващи в МСА, се ангажират да обединят и хармонизират усилията си в търсене на финансиране, технологии и иновации с оглед създаването на „общ пазар“ и свиване на разходите, подобряване на контрола върху качеството, по-добро адаптиране на продуктите към потребностите и усъвършенстване на технологиите.

За да направи слънчевата енергия по-достъпна за най-бедните, Алиансът изтъква колко важно е да се канализират средствата, да се намалят разходите чрез финансови механизми, да се насърчи всеобщият достъп до енергия и да се подпомогне създаването на общи норми за гарантиране на адекватно качество на продуктите при използването им от държавите членки.

За постигането на тези цели Алиансът ще използва финансови инструменти, даващи възможност за мобилизиране на над 1 000 милиарда долара за инвестиции в соларната енергетика до 2030 година.

публикувано на 07/12/2020

Нагоре