Първо посещение на посланика в Бургас [fr]

На 27 и 28 ноември 2019 г. посланикът на Франция в България г-жа Флоранс Робин беше на първото си официално посещение в Бургас. Тя беше съпроводена от аташето по сътрудничество в областта на френския език към Френския институт в България г-жа Ива Дикова, която е базирана във Варна.

Посланикът се срещна с ръководството, учители и ученици от четири гимназии и училища, където френският се изучава или които планират да въведат или да задълбочат изучаването му от следващата учебна година: Профилирана гимназия за романски езици „Г.С. Раковски“, Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ (ППМГ), Основно училище „Елин Пелин“ и Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ).

Директорът на ППМГ г-н Красимир Стоянов благодари на Френския институт в България за оказаната педагогическа и материална помощ, и най-вече за предоставянето на учебници. Той също така сподели желанието си да засили мястото на френския език в гимназията като предложи на Регионалното управление на образованието в Бургас да се въведе интензивно изучаване на френски като първи чужд език в осми клас.

Директорът на ОУ „Елин Пелин“ г-жа Пепа Запрянова заяви своето желание да въведе ранното изучаване на френски език от първи клас, считано от учебната 2020-2021 година. От своя страна директорът на ПГКПИ г-жа Димитрина Тодорова представи своя проект за въвеждане на специалност цифров дизайн (област, в която Франция показва отлични резултати) и изучаване на френски като втори чужд език от следващата учебна година.

Госпожа посланикът благодари на ръководствата на гимназиите и училищата за техния топъл прием и потвърди, че тя и Френският институт в България ще продължат за работят за подпомагането на техните образователни проекти, свързани с изучаването на френския език.

Госпожа посланикът също така се срещна с кмета на Бургас г-н Димитър Николов, с когото обсъди общи бъдещи проекти в областта на образованието и културата. Г-н Николов изказа задоволството си от дългогодишните френско-български отношения и отправи поздравления към конкурса Екообщина, който на два пъти е бил печелен от община Бургас. Посланикът се срещна и с председателя на управителния съвет на Алианс франсез Бургас г-н Злати Златев, който я запозна с дейностите на организацията.

В последния ден на своето посещение посланик Робин откри конференция за намаляване и управление на отпадъците, организирана от Френския институт в България и няколко неправителствени организации.

публикувано на 19/03/2020

Нагоре