Първото излюпено на свобода белоглаво лешоядче е кръстено на френски еколог

JPEG
Първото излюпено на свобода в България белоглаво лешоядче е кръстено на френския еколог Мишел Терас.

Появата на малкото идва едва пет години след първите освобождавания на белоглави лешояди в Стара планина, вдъхновени от успеха и базирани на опита на френски еколози в Алпите.

Програмата „Завръщане на лешоядите в България“ се изпълнява от организациите Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици.

„С този жест бихме искали да благодарим на колегите, които ни вдъхновиха със своята работа във Франция и Алпите, повярваха в нас и ни подкрепиха в нашата работа за завръщане на лешоядите в България“, каза Елена Комитова от Зелени Балкани.

публикувано на 12/08/2015

Нагоре