Париж става седалище на Европейския банков орган (ЕВА)

Мерките, предприети от правителството, под ръководството на президента на Републиката и министър-председателя, превърнаха Париж в едно от най-атрактивните места в света.

Брюно Льо Мер, министър на Икономиката и Финансите, Натали Лоазо, министър по Европейските въпроси и Бенжамен Гриво, държавен секретар към министъра на Икономиката и Финансите, приветстват избора на Париж за седалище на Европейския банков орган (ЕВА) и благодарят на държавите-членки на Европейския съюз за тяхното доверие.

Това решение ще помогне установяването на повече от 150 работни места в столицата и ще повиши привлекателността на Париж.

Мерките, предприети от правителството, под ръководството на президента на Републиката и министър-председателя, превърнаха Париж в едно от най-атрактивните места в света.

Държавата и местните власти на парижкия регион (Ил дьо Франс) са напълно мобилизирани, посредством услугата "Choose Paris Region ", за да помогнат на ЕВА да започне незабавно да функционира пълноценно в своето ново седалище и да окажат съдействие, прилагайки напълно индивидуален подход, на всички негови служители. Атрактивната среда, която ще бъде предоставена на агенцията и нейните служители, ще засили доверието и устойчивостта на функционирането на този водещ орган на ЕС в областта на финансовото регулиране и надзор.

Този преход ще се осъществи още по-лесно, тъй като многообразието на финансовия сектор в Париж ще гарантира на ЕВА достъп до таланти и основни играчи в банковото дело и финансите в Европа, което ще улесни дейността на органа: 145 000 души са заети в банковия и финансовия сектор. Париж и Ил дьо Франс представляват същинско глобално икономическо средище, с широк спектър от финансови, но и индустриални дейности, с богат културен живот и съставляват третия в света център, коцентриращ седалища на големи корпорации след Лондон и Ню Йорк.

JPEG

публикувано на 18/11/2020

Нагоре