Парижки форум за мир : участвайте с ваш проект!

Първото издание на Парижкия форум за мир ще се проведе от 11 до 13 ноември 2018.

В отговор на нарастващото напрежение в съвременния свят Форумът си поставя за цел да се превърне в ежегодна среща за проекти, идеи и инициативи, допринасящи по ефективен начин за по-доброто международно сътрудничество по въпроси от глобален интерес, за една по-справедлива глобализация и по-ефикасен мултилатерализъм.

Много държавни и правителствени ръководители, представители на големите международни организации и на гражданското общество – близо няколко хиляди участници – се очаква да пристигнат. 150 проекта ще бъдат представени.

Цели на Парижкия форум за мир

Парижкият форум за мир се вписва в динамиката, инициирана от президента на Републиката Еманюел Макрон, за преутвърждаване на мултилатерализма и колективното действие в контекста на днешните предизвикателства.

Целта е да се насърчи мирът чрез едно по-добро глобално управление и да се поощри всяко действие, допринасящо за успокояване на напрежението в света : сътрудничеството между държавите за справяне с трансграничните предизвикателства, колективното управление на световните публични активи, по-доброто регулиране на интернет и търговията, и т.н..

Платформа за обмен и дебати

Вдъхновен от модела на Парижката конференция за климата COP21, Парижкият форум за мир ще се превърне в място за споделяне на опит и новаторски решения с участието на всички управленски нива : държавни и правителствени глави, национални депутати и местна власт, регионални и международни организации, гражданско общество в най-широк смисъл (фирми, сдружения, НПО, фондации, тинк танкове, медии, вероизповедания, синдикати…). Целта е да насърчим управленските проекти, като ги представим и подложим на дискусии в различни формати, като помогнем да се срещнат авторите на проекти с хората, взимащи решенията.

Парижкият форум за мир ще се конструира около 5 тематики: мир и сигурност, околна среда, развитие, цифровизация и нови технологии, приобщаваща икономика.

Представете вашия управленски проект до 30 август 2018

Ако имате управленски проект и искате да го развиете, Парижкият форум за мир ви предлага уникалната възможност да представите и придвижите напред вашата инициатива.

Краен срок за записване: 30 август 2018

JPEG

Допълнителна информация за Парижкия форум за мир

Парижкият форум за мир е създаден като неправителствена организация съгласно Закона от 1901 за сдруженията. Той обединява Националната фондация за политически науки (Sciences Po), Фондация Körber, Фондация Mo Ibrahim, Френският институт за международни отношение, Институт Montaigne и френската държава в лицето на министерството на Европа и външните работи.

Форумът ще продължи три дни и ще се състои в Голямата зала на Ла Вилет от 11 до 13 ноември 2018.

Брошура на Парижкия форум за мир:

PDF - 76.4 KB
(PDF - 76.4 KB)

публикувано на 19/03/2020

Нагоре