Парижки форум за мир: второ издание от 11 до 13 ноември 2019 г. [fr]

Една година след първия Парижки форум за мир през ноември 2018 г. второто му издание ще се проведе от 11 до 13 ноември 2019 г. в центъра за изложения Grande Halle de La Villette. Тази година отново е обявена покана за представяне на предложения за проекти от 13 март до 13 май 2019 година.

Целите на Парижкия форум за мир

Парижкият форум за мир се вписва в тласъка, даден от президента на Франция Еманюел Макрон, за препотвърждаване на значението на многостранния подход и на съвместните действия в отговор на настоящите предизвикателства. Вторият Парижки форум за мир ще заложи отново на елементите, които увенчаха с успех първото му издание и го превърнаха в уникално събитие със същите:

 • цели: насърчаване на международното сътрудничество и съвместните действия за мирен свят;
 • средства: представяне, обсъждане и постигане на напредък по конкретни и иновативни решения;
 • амбиции: укрепване, преосмисляне или създаване на нови правила, стандарти и добри практики.

Покана за представяне на предложения за проекти от 13 март до 13 май 2019 г.

Вносителите на проекти, които не са били представени по време на първото издание на Форума (освен в случай на съществена промяна) са поканени да кандидатстват онлайн на https://parispeaceforum.org/call-for-projects/ (достъпно на английски) до 13 май 2019 г. в 18 ч. централноевропейско време.

Проектите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Да бъдат представени от организация, а не от личност;
 • Да бъдат представени от екип, който може да изпрати поне двама души в Париж;
 • Да предложат конкретно решение в отговор на международно предизвикателство;
 • Да са обвързани с поне една от шестте тематични области: мир и сигурност, развитие, околна среда, нови технологии, приобщаваща икономика, култура и образование (нова тема);
 • Да предложат асоциативен подход;
 • Да са в определена фаза на напредък.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от комисия за подбор, която ще публикува на 18 юни списъка с проектите, избрани да бъдат представени в Париж от 11 до 13 ноември.

Участвайки в това единствено по рода си събитие, авторите на проекти ще могат да се срещнат с лидери и потенциални партньори, да обменят идеи с други участници от целия свят и да получат медийно отразяване.

Преглед на миналогодишните проекти

В рамките на първото издание на Парижкия форум за мир бяха получени 860 кандидатури от 116 страни и 20 международни организации. 121 проекта бяха избрани, за да бъдат представени и обсъдени по време на събитието, като 10 от тях получиха възможност за подкрепа през годината, като например:

 1. проекти, предлагащи нормативни решения на трансгранични проблеми, като Digital Democracy Charter на Luminate, който насърчава държавите да приемат редица принципи, гарантиращи качеството на информацията в интернет и обработване на данни в съответствие с гражданските свободи;
 2. проекти, предлагащи нови инструменти, като World Benchmarking Alliance на Index Initiative, който цели да измери въздействието на предприятията върху Целите за устойчиво развитие;
 3. проекти, съсредоточени върху управлението на общите пространства, като Antarctica 2020, представен от група високопоставени влиятелни личности с цел защита на повече от 7 милиона кв.км. от Южния океан до 2020 година;
 4. местни проекти с потенциал за прилагането им в други части на света, като проекта Climate Resilient Zero-Budget Natural Farming в Индия, изпълняван от правителството на щата Андхра Прадеш, който предлага иновативен модел за възстановяващо земеделие, приложимо в по-голям мащаб.

За повече информация за Парижкия форум за мир

Председател: Паскал Лами; главен директор: Жюстен Ваис

Събитието ще се проведе в рамките на три дена в Grande Halle de La Villette (Париж) от 11 до 13 ноември 2019 година.

публикувано на 03/04/2019

Нагоре