План „Климат“

Министърът на екологичния и солидарен преход Никола Юло лансира План „Климат“, насочен към ускоряване на енергийния и климатичен преход.

PNG

Изготвен по искане на президента на Републиката и министър-председателя, той има за цел да мобилизира цялото правителство през следващите месеци и години, за да се превърне Парижкото споразумение в реалност за французите, за Европа и за френската дипломация.

Изразяващо волята да се предотврати затопляне на климата с повече от два градуса, Парижкото споразумение преследва амбициозна цел и задължение на Франция е да покаже пътя за нейното осъществяване. С план „Климат“, лансиран на 6 юли 2017, Франция ускорява оперативното прилагане на Парижкото споразумение и възнамерява да отиде още по-далеч от първоначално поставените цели в шест направления:

- да направи необратимо изпълнението на Парижкото споразумение;
- да подобри ежедневието на всички французи;
- да сложи край на добиването на енергия от изкопаеми горива и да се ангажира с постигането на въглеродна неутралност;
- Франция да се превърне в първа сила в областта на зелената икономика;
- да се стимулира потенциалът на екосистемите и земеделието;
- светът да се мобилизира още по-интензивно по въпросите на климатичната дипломация.

„Климатичните предизвикателства са крайъгълният камък на всеобщата солидарност. Наш дълг е да надхвърлим целите си, да отидем по-далече и по-бързо. Бих искал екологичният и солидарен преход, тази прекрасна и едновременно икономическа, екологична и обществена възможност, да успее да подобри ежедневието на всички французи. А солидарността е нещо, което сме длъжни да споделим и в международен план“, заяви Никола Юло.

публикувано на 16/08/2017

Нагоре