Побратимяване на Троян с Виньо сюр Сен

В рамките на договореностите между побратимените градове Троян и Виньо сюр Сен, посланик Филип Отие прие в резидензията на Франция група от тридесетина ученици от долните класове на училище Луиз Мишел във Виньо.

Придружавани от директора на учебното заведение Марк Озане, и от още двама ръководители, Ава Диало и Жан Филип Танги, тези деца ще имат възможността през седмицата да се запознаят с България и да се срещнат със свои връстници от град Троян.

Двата града са партньори в рамките на едно побратимяване датиращо от 1988 година. Благодарение именно на работата на Комитета по побратимяването на Троян и на динамизма на неговата председателка, Веселина Попова - която също присъстваше на срещата - се осъществява редовен обмен между гражданите и кметовете на двата града.

При засилен интерес от страна на учениците от училище Луиз Мишел и многобройни въпроси във връзка с ролята на посланика и френското присъствие в България, тази закуска бързо се превърна в упражнение по гражданско обучение, преди да приеме првоначално предвидения формат на приятелска среща, целяща да събуди любопитството на децата за опознаване и откриване както на общото, така и на различията между двете страни и градове.

JPEG
От ляво на дясно: Марк Озан, Директор на училище Луиз Мишел във Веньо сюр Сен, Вероник Норт-Минка, аташе по институционалното сътрудничество на посолството, Руслана Попславова, придружител.

JPEG
От ляво на дясно: Ава Диало, придружител от Училище Луиз Мишел, Марк Озан, Жан-Филип Танги, придружител, посланикът

JPEG

JPEG

JPEG
От ляво на дясно: Марк Озан, Мария Бъчварова, член на Комитета по побратимяване на община Троян, Веселина Попова, председател на комитета по побратимяване

За повече снимки от събитието, посетете страницата на посолството във facebook

публикувано на 18/04/2013

Нагоре