Подготовка на българското председателство на Европейския съюз: Франкофонията ще допринесе за професионалното обучение на български служители и дипломати

Министерският съвет на България одобри проекта на Меморандум за партньорство с Международната организация на франкофонията (МОФ) и правителствата на България, Албания, Армения, Хърватия, Египет, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Румъния и Словения. Меморандумът е във връзка с проект „Национална франкофонска инициатива 2015-2018” в рамките на програмата „Френският език в международните отношения”.

Подписанията със София документ е резултат от одобрен от МОФ проект на България, който предвижда служители в държавната администрация и дипломати да преминат специализирани курсове по и на френски език.

Съгласно бюджета на проекта, българската страна ще получи над 800 000 лв. за период от четири години, с които да обучи повече от 1 000 български държавни служители. 75% от средствата се осигуряват от МОФ, а останалите 25% се поемат от българска страна. Проектът се осъществява в рамките на плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018.

JPEG

публикувано на 31/12/2015

Нагоре