Подкрепа за Гърция за справяне с хуманитарната криза

Комюнике на г–н Арлем Дезир, държавен секретар по европейските въпроси на Република Франция, във връзка с приемането на механизъм за отпускане на спешна подкрепа в отговор на трудната хуманитарна ситуация, породена от бежанската криза

"Приветствам приемането от Съвета по общи въпроси (15 март, Брюксел) на механизъм за оказване на спешна подкрепа за страните–членки на ЕС, които са изправени пред изключителна хуманитарна криза. Това решение бе необходимо, за да се задълбочи помощта за Гърция, изправена пред лицето на извънредна хуманитарна ситуация.

Доволен съм, че този финансов инструмент, който бе предложен от Европейската комисия на 2 март като следствие от решенията на Европейския съвет от 18 и 19 февруари, бе приет така бързо.

С предвидените 700 млн. евро за три години, Гърция ще бъде подкрепена да отговори на хуманитарните нужди на големия брой пристигащи бежанци, както и да се справи с последствията от затварянето на границата от страна на бившата югославска република Македония.

Няма нито секунда за губене, за да приложи Европа в действие всичките средства, с които разполага, за подпомагане на разположените на първа линия държави–членки и да предотврати хуманитарната катастрофа в Гърция."

публикувано на 18/11/2020

Нагоре