Покана за кандидатстване

Националното училище за магистрати стартира своята програма за обучение за 2018.

Кандидатите трябва да владеят свободно френски език – говоримо и писмено, и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1/ Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация
Крайна дата за кандидатстване: 7 февруари

2/ Организирана престъпност и съдебно сътрудничество
Крайна дата за кандидатстване: 14 февруари

3/ Извънсъдебни начини за решаване на спорове
Крайна дата за кандидатстване: 14 февруари

4/ Съдебно разглеждане на престъпления срещу околната среда: френският опит
Крайна дата за кандидатстване: 10 април

За повече информация

JPEG

публикувано на 01/02/2018

Нагоре