Покана за кандидатстване за обученията на Националното училище за магистрати

Националното училище за магистрати стартира своята програма за обучение за 2018 год. Кандидатите трябва да владеят свободно френски език – говоримо и писмено, и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.

Националното училище за магистрати стартира своята програма за обучение за 2018 год. Кандидатите трябва да владеят свободно френски език – говоримо и писмено, и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.

Обучения за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1/ Икономическо и финансово проучване от 12 до 23 ноември. Крайна дата за кандидатстване: 7 септември

2/ Трафик на хора от 19 до 23 ноември. Крайна дата за кандидатстване: 21 септември

3/Корупция: разкриване, превенция, противодействие от 26 до 30 ноември. Крайна дата за кандидатстване: 5 октомври

Документи за кандидатстване: формуляр, подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното досие трябва да се изпрати на следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаване на документите за кандидатстване.

Лице за контакт в Посолството на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22

публикувано на 03/07/2018

Нагоре