Покана за кандидатстване за обученията на Националното училище за магистрати [fr]

Националното училище за магистрати стартира своята програма за обучение за сесия „Септември - декември” 2019 г. Кандидатите трябва да владеят свободно френски език – говоримо и писмено – и да упражняват функции, свързани с желаното от тях обучение.

Обучения, за които се отпускат стипендии на френското правителство:

1. Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация, от 4 до 8 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)
Краен срок за подаване на кандидатурите: 13 септември
Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

2. Правосъдие и опазване на околната среда, от 12 до 15 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)
Краен срок за подаване на кандидатурите: 27 септември
Обучението е за съдии и прокурори.

3. Корупция: разкриване, превенция, противодействие, от 18 до 22 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)
Краен срок за подаване на кандидатурите: 27 септември
Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

4. Трафик на хора, от 18 до 22 ноември 2019 г. (изтеглете програмата)
Краен срок за подаване на кандидатурите: 27 септември
Обучението е за съдии и прокурори.

5. Организирана престъпност и съдебно сътрудничество, от 9 до 13 декември 2019 г. (изтеглете програмата)
Краен срок за подаване на кандидатурите: 11 октомври
Обучението е за магистрати, прокурори, полицаи, съдии, държавни служители.

Документи за кандидатстване: формуляр (изтеглете формуляра), подписан от ръководството, автобиография за притежаваните дипломи, мотивационно писмо, копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език. Всички документи трябва да бъдат на френски език.

Начини на кандидатстване: пълното досие трябва да се изпрати на следния адрес: aria.ribieras@institutfrancais.bg. Кандидатите ще бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаването на документите за кандидатстване.

Лице за контакти в Посолството на Франция в България / Френски институт в България: г-жа Ариа Рибиерас, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11

JPEG

публикувано на 03/09/2019

Нагоре