Покана за представяне на кандидатури за цикъла краткосрочни обучения на Националното висше училище по администрация (ENA) [fr]

Националното висше училище по администрация (ENA) продължава своята кампания за 2019 г. за подбор на кандидати за краткосрочните обучения в рамките на Специализираните международни обучения по публична администрация (CISAP). Тези обучения са предназначени за чуждестранни международни служители, които желаят да се специализират, участвайки в специализирани обучения с продължителност от две седмици.

Посолството на Франция ще предостави стипендии на френското правителство, за да насърчи участието на държавните служители и на служителите в администрацията на големите български градове в тези обучения, които се провеждат на френски и английски език.

Посетете сайта на Френския инстиут в България, за да научите повече относно условията за записване и крайните срокове за подаване на документите за кандидатстване.

JPEG

публикувано на 19/11/2019

Нагоре