Политика за поверителност и неприкосновеност на личния живот [fr]

Настоящата политика за защита на личните данни е насочена към всеки потребител на сайта La France en Bulgarie https://bg.ambafrance.org (наричан по-долу „Сайтът“).

Вашите лични данни се събират и обработват на този сайт от Министерството на Европа и външните работи – френска администрация, осъществяваща външната политика на Франция и връзките ѝ с чуждите държави, със седалище в Париж 75007, Quai d’Orsay 37.

Съгласно изменения Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. за информационните технологии, електронните регистри и свободите и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. потребителите (наричани по-долу „вие“), чиито лични данни се събират или са предмет на събиране, се ползват с права, свързани със защитата на техните лични данни.

В качеството си на администратор на данни Министерството на Европа и външните работи се ангажира да гарантира правото ви на неприкосновеност на личния живот и да защитава обработваните лични данни:

 • по законен, справедлив и прозрачен начин по отношение на субекта на данните
 • събираните данни да отговарят на конкретни, изрични и легитимни цели
 • да са адекватни, целесъобразни и ограничени до необходимото за целите, за които се обработват
 • да се обработват по начин, гарантиращ подходяща сигурност на личните данни.

Политика за поверителност и неприкосновеност на личния живот

В съответствие с нормативните разпоредби за личните данни операциите по обработка, посочени в настоящата политика за поверителност и неприкосновеност на личния живот, са предмет на специална законова уредба.

Настоящата политика ви информира за условията, при които Министерството на Европа и външните работи събира, обработва, съхранява, архивира и изтрива вашите лични данни. Тя ви информира също така за правата, които имате по отношение на вашите данни.

Министерството на Европа и външните работи събира лични данни за вас, когато вие решите доброволно да му предадете такива данни.

Какви лични данни обработва и събира Министерството на Европа и външните работи?

 • Бисквитки: При ваше посещение на сайта във вашия компютър, мобилен телефон или таблет могат да бъдат поставени бисквитки. Ние използваме бисквитките на сайта, за да отчитаме посещенията в него, както и за да ви предлагаме видеа, бутони за споделяне, достъп до съдържание от социалните платформи, както и анимирано и интерактивно съдържание.
  За да научите повече за нашата политика за бисквитки (вид, срокове, начини за възражение), вижте по-долу.
 • Система за регистриране: Регистрацията се отнася до достъпа на потребителите, включително техните IP адреси, датата и часа на тяхното влизане, датата и часа на тяхното излизане, както и историята на сърфиране (всички линкове и страници, преглеждани от потребителя).
 • Формуляр за контакт: Министерството на Европа и външните работи събира лични данни за вас, когато вие решите доброволно да му предоставите такива данни чрез формуляра за контакт, достъпен онлайн на този сайт. По този начин ние автоматично събираме вашия IP адрес. IP адресът, както и лични данни, които сте решили да посочите в съобщението си (фамилия, собствено име, адрес и т.н.), се съхраняват в база данни и са достъпни за служителите на министерството, отговарящи за обработването на отговорите.
 • Информационен бюлетин: Ние събираме вашите име, фамилия и електронна поща в рамките на информационния бюлетин, който е форма на абонамент за редовни новини, изпращани от Министерството на Европа и външните работи
 • Упражняване на вашите права: Данни, позволяващи идентифицирането ви (фамилия, собствено име, електронна поща, телефон, фирма, длъжност, ако е необходимо копие на личната ви карта за доказване на упражняването на право на достъп, корекция и възражение или в отговор на законно задължение)

Какви са целите и основанията за събиране на личните ви данни?

Бисквитки
(Съгласие)
За по-лесно сърфиране на потребителите чрез съхраняване на данните им.
За отчитане на броя посещения на сайта, както и за да ви предлагаме видеа, бутони за споделяне, достъп до съдържание от социалните платформи и анимирано и интерактивно съдържание.
Система за регистриране
(Легитимен интерес)
За да идентифицираме достъп с цел измама или злоупотреба с лични данни, или за да открием причината за даден инцидент, ние регистрираме определени действия върху информационните системи.
За целта този сайт разполага със система за управление на следи и инциденти. Тя регистрира съответните събития и гарантира, че записите не могат да бъдат променяни.
Формуляр за контакт
(Съгласие)
Позволява на всеки потребител да се свърже с Министерството на Европа и външните работи по конкретен въпрос, който го интересува.
Информационен бюлетин
(Съгласие)
Управлява и изпраща информационни бюлетини до абонатите, информира ги за дипломатическите и консулски новини, за дейността на Министерството на Европа и външните работи.
Упражняване на права
(Законово задължение)
За да отговаряме на запитванията на всеки субект на данни относно достъпността на личните му данни и тяхната обработка в съответствие с настоящата политика.

Кои са получателите на личните данни, обработвани от Министерството на Европа и външните работи?

Единственият получател на личните данни, които може да се наложи да предоставите, е администраторът на данни: Министерството на Европа и външните работи.

4. Какви са мерките за сигурност, прилагани от Министерството на Европа и външните работи?

Министерството на Европа и външните работи се задължава да прилага всички технически и организационни мерки, необходими за гарантиране сигурността на обработката на личните данни и поверителността на вашите данни, в съответствие със Закона за информационните технологии и свободите и Европейския регламент за защита на данните (GDPR).

За целта Министерството на Европа и външните работи взема всички необходими мерки за сигурност, предвид естеството на вашите данни и рисковете, свързани с обработването, за да запази поверителността и целостта на данните. Това включва по-специално предотвратяването на изкривяване, повреждане или на неоторизиран достъп на трети лица до тях (физическа защита на помещенията, процедура за разрешаване на достъп за компетентния персонал, личен и сигурен достъп чрез поверителни потребителски имена и пароли, регистриране на влизанията,…).

5. Какви са сроковете за съхранение на вашите лични данни?

Бисквитки За да научите повече за нашата политика за бисквитки (вид, срокове, начини за възражение), вижте по-долу.
Система за регистриране Данните се съхраняват в продължение на 1 година.
Формуляр за контакт Данните се съхраняват в продължение на 1 година.
Информационен бюлетин Данните се съхраняват, докато съответното лице не се отпише.
Упражняване на права Тези данни се съхраняват за календарната година на заявката, плюс 2 години.

Политика за бисквитките

Когато посещавате сайта, във вашия компютър, мобилен телефон или таблет се поставят бисквитки. Ние използваме бисквитките на сайта, за да отчитаме посещаемостта в него, както и за да ви предлагаме видеа, бутони за споделяне, достъп до съдържание от социални платформи и анимирано и интерактивно съдържание.
По-долу можете да се информирате за вида на всяка от поставяните бисквитки, да ги приемете или откажете. Можете да направите този избор или общо за целия сайт и всички услуги, или услуга по услуга. Използваме
Tarte au citron за управление на бисквитките.

Определение за бисквитка

„Бисквитката“ е текстови файл, поставян във вашия компютър при посещение на сайт или разглеждане на реклама. Той дава възможност за съхраняване на потребителски данни с цел по-лесно сърфиране и за достъп до определени функционалности. Бисквитките се управляват от вашия интернет браузър.

На този сайт се поставят три вида бисквитки

Вътрешни бисквитки, необходими за функционирането на сайта

Тези бисквитки позволяват на сайта да функционира по оптимален начин. Можете да се противопоставите и да ги изтриете, като използвате настройките на вашия браузър, но качеството на ползване на сайта може да се влоши.

Име на бисквиткатаЦелСрок на съхранение
eu-consent Запазване на направения от вас избор относно съгласието ви за бисквитките 12 месеца

Бисквитки за отчитане на аудиторията

Отчитането на аудиторията на сайта допринася за непрекъснатото подобряване на неговата ергономичност, сърфиране и съдържание. Събраните данни позволяват да се създава анонимна статистическа информация за посещаемостта.

Като инструмент за отчитане на аудиторията сайтът използва
AT Internet.

Този инструмент не изисква получаване на съгласие от интернет потребителя във връзка с поставянето на аналитични бисквитки, тъй като френският орган за защита на данните (CNIL) е приел изключение за уеб интернет бисквитката AT Internet (научете повече).

Можете да възразите на поставянето на тази бисквитка, като кликнете върху бутона: «отхвърли неизискващата съгласие бисквитка».

Име на бисквиткатаЦелСрок на съхранение
atauthority Запазва в паметта избрания от потребителя режим за поверителност 13 месеца
atuserid Парола на потребителя 13 месеца
atidvisitor Списък на numsite, срещнати от потребителя и съхраняване на информация за идентифицирания потребител 6 месеца

Списък на numsite, срещнати от потребителя и съхраняване на информация за идентифицирания потребител

Сайтът ползва определени услуги, предлагани от сайтове на трети лица. Това са по-специално:

 • Видеа, публикувани на сайта (Youtube, Dailymotion, Soundcloud…);
 • Съдържание от платформи на социални мрежи (Facebook, Twitter, Weibo…) ;
 • Съдържание от официални сайтове на френското правителство или от партньори от културната, езиковата, образователната и научната мрежа на Франция.

Тези функционалности използват бисквитки на трети лица, директно поставени от въпросните услуги.

При първото ви посещение на сайта един банер ви информира за наличието на бисквитки и ви приканва да посочите своя избор. Бисквитките се поставят само ако ги приемате.

Можете във всеки един момент да се информирате и да конфигурирате „приемам“ или „отказвам“ за вашите бисквитки, като отидете на страницата Управление на бисквитките в долната част на долния колонтитул на всяка страница на този сайт. Можете да посочите предпочитанието си или общо за сайта, или услуга по услуга.

Средства за възражение срещу поставянето на бисквитки

Във всеки един момент вие можете да изберете да деактивирате всички бисквитки, дори тези, необходими за функционирането на сайта. Но съществува риск това да влоши качеството му на ползване. Ако желаете да деактивирате само онези бисквитки, които не са от съществено значение за работата на сайта, използвайте нашия инструмент Управление на бисквитките.

Ето процедурата за блокиране създаването на бисквитки през опциите на браузъра ви:

Права на субектите на данни

Какви са вашите права?

В съответствие с разпоредбите на членове 48 и следващи от Закона за информационните технологии и свободите субектите на данни могат да упражнят правата си на достъп, корекция и заличаване на своите данни, на възражение и ограничаване на обработката на техните данни, след като удостоверят самоличността си.

Как да упражните правата си?

За да упражните правата си или по всякакви въпроси относно обработката на вашите данни от настоящата система, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните.

 • По пощата: Длъжностно лице по защита на данните
  Délégué général à la protection des données
  27 rue de la Convention – 75732 PARIS cedex 15
 • По имейл: droits-rgpd.meae@diplomatie.gouv.fr

Ако смятате, че вашите права във връзка със защитата на данните са нарушени, можете да подадете жалба до CNIL онлайн или по пощата.

публикувано на 24/03/2023

Нагоре