Посещение на Натали Лоазо в София

Г-жа Натали Лоазо, министър по европейските въпроси, пристига днес в София, за да участва в Министерска среща, посветена на следващата Многогодишна финансова рамка.

София, 9 март 2018

JPEG

Многогодишната финансова рамка (МФР) е израз на финансовите приоритети на Европейския съюз за седемгодишен период (2021-2027). Конференцията в София, организирана от Българското председателство на Съвета на ЕС, ще позволи продължаването на дебата по приоритетите и залозите за бъдещия бюджет на ЕС, чийто старт бе даден от държавните и правителствени лидери на 27те страни-членки на 23 февруари в Брюксел. Постигнатото в София ще послужи за подхранване на анализите на Комисията, чието предложение се очаква в началото на месец май.

Министърът припомня важността от приемането на бюджет, служещ на една силна европейска амбиция, на висотата на предизвикателствата, пред които е изправен ЕС : Европа, която защитава, напълно конкурентноспособна, с препотвърдени исторически политики (Общата селскостопанска политика и Политиката на сближаване на ЕС). Г-жа Лоазо ще подчертае също така необходимостта от реформиране на приходната част, с истински собствени ресурси и премахване на отстъпките.

публикувано на 13/03/2018

Нагоре