Посещение на Жан-Батист Льомоан в София

Държавният секретар към министъра на Европа и външните работи, участва в неформалната среща на министрите, отговарящи за търговията в ЕС
София (27-28 февруари)

Срещата е посветена на предизвикателствата пред многостранната търговска система след проведената през месец декември 2017 г. в Буенос Айрес министерска конференция на Световната търговска организация (СТО). Тя ще позволи на министрите да обменят позиции и относно търговските преговори, които са в ход с Мексико и страните от Меркосур и АСЕАН.

Министрите ще обсъдят също така проекта за създаване на Многостранен инвестиционен съд, подкрепян от Франция, който се вписва в продължаването на реформата на регламента за уреждане на спорове между инвеститор и държава. В дневния ред е предвидено и обсъждане на предложението за регламент за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции в ЕС, законодателна инициатива, подкрепяна от Франция, чиято цел е засилването на капацитета на Съюза да защитава своите стратегически отрасли чрез установяване на обща европейска рамка и засилено сътрудничество между страните-членки.

В рамките на своето посещение, г-н Льомоан ще разговаря със своите колеги от Германия, Италия и Испания.

JPEG

публикувано на 07/12/2020

Нагоре