Посещение на посланика в Бургас

Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, посети Бургас (19 април 2016).

Той връчи отличителните знаци на Кавалер на Националния орден на Академичните палми на г–жа Неди Абрашева, преподавател по френски език и помощник–директор на Гимназията за романски езици „Г.С.Раковски“.

JPEG

публикувано на 20/04/2016

Нагоре