Посещение на посланика в Бургас [fr]

В рамките на проучвателно посещение на делегация от регионално управление на образованието в Амиен, посланикът на Франция, г-жа Флоранс Робин, придружена от аташето по сътрудничество в областта на френския език, г-жа Ива Дикова, осъществи второто си официално посещение в Бургас от 17 до 19 февруари 2021 година.

Бидейки в основата на установените връзки между регионалните управления на образованието в Амиен и в Бургас с оглед на участието им в европейски проект за предотвратяване на преждевременното напускане на училище, посланикът беше посрещната от началника на РУО Бургас, г-жа Виолета Илиева, която представи приложените в региона национални образователни политики, подчертавайки привързаността на местните жители към изучаването на чужди езици, и най-вече на френски.

Поставено под знака на образователното сътрудничество, посещението продължи в гимназията за романски езици „Г. С. Раковски“, стожер на франкофонията в региона, където г-жа Робин се срещна, заедно с френската делегация, с ръководството и учителите, присъства на урок по френски език и култура и връчи сертификати за двуезично франкофонско обучение на учениците, защитили успешно на френски език своите тематични досиета в областта на географията и физиката.

Сътрудничеството между гимназия „Г. С. Раковски“ и Бургаския свободен университет, целящо обособяването на специализирани паралелки в областта на предприемачеството, беше обсъдено по време на срещата, която г-жа Робин проведе с ректора г-жа Галя Христозова и със заместник-ректора по международното сътрудничество г-н Милен Балтов. По време на разговора беше обсъдена и възможността за въвеждане на изучаване на френски език, както и осигуряването на подготовка за кандидатстване за диплома по професионален френски език, издавана от Парижката търговско-промишлена палата, в сътрудничество с Френския институт.

Училищата „Елин Пелин“ и „Константин Петканов“ сърдечно посрещнаха посланика на Франция и делегацията на РУО Амиен. В основно училище „Елин Пелин“ учениците от четирите класа, които изучават френски от началото на учебната 2020-2021 година, пяха и рецитираха стихове на френски, за да благодарят на посланика за това, че ги е вдъхновила да изберат френския като първи чужд език, още при първото си посещение през ноември 2019 година. Г-жа Робин им подари детска литературни произведения на френски език. Ръководството на средно училище „Константин Петканов“, което разполага с дипломиран преподавател по френски, изрази готовност да въведе изучаването на френски на ранна детска възраст още от следващата учебна година.

Посланикът също така участва заедно с началника на РУО Бургас в заседание на френската делегация с директорите на учебните заведения, които ще се включат в европейския проект, целящ обмен на иновативни педагогически практики на тема връзката между училищната среда и преждевременното напускане на училище. Посещението на френската делегация също така предложи добри перспективи за двустранно сътрудничество в областта на професионалното обучение (обмен на стажанти) и на обучението на преподаватели по неезикови предмети.

На 19 февруари г-жа Робин участва заедно с кмета на Бургас г-н Димитър Николов в церемонията по отбелязване на 148-ата годишнина от смъртта на Васил Левски, като положи герб на неговия паметник. Посланикът освен това обсъди с областния управител г-н Вълчо Чолаков перспективите за бъдещо сътрудничество между Франция и България в областта на образованието, културата и икономиката.

Снимка: Бургаски свободен университет
Снимка: Бургаски свободен университет
Снимка: Община Бургас
Снимка: Община Бургас
Снимка: Областна администрация Бургас

публикувано на 18/03/2021

Нагоре