Повече от 160 деца участваха в среща на тема „Наркотици и зависимости“ [fr]

На 10 май 2019 г. дирекция „Превенции“ към Община Варна и Общинския съвет по наркотичните вещества организираха с подкрепата на посолството на Франция в България и в присъствието на г-н Ерик Перотел, аташето по сътрудничеството във Варна, среща на тема „Наркотици и зависимости“.

Господин Жулиен Отре, аташе по митническите въпроси за Югоизточна Европа и Турция, представи ролята на митниците в борбата с трафика на наркотични вещества.

В събитието участваха над 160 доброволци от единадесет училищни превантивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници“.

Аташето по митническите въпроси представи новите предизвикателства, с които Европа се сблъсква във връзка с незаконния трафик на наркотични вещества и негативните последици от нарастващата улична търговия и злоупотреба с психоактивни медикаменти и нови наркотици.

В дискусията бе обърнато внимание на значението на активната роля на младите хора за утвърждаване на здравословен начин на живот сред връстниците им.

На учениците от Варна бяха връчени сертификати за активното им участие и принос за развитието и прилагането на общинската политика за превенция на рисковите поведения сред децата и младите.

публикувано на 21/05/2019

Нагоре