Представяне

Мисиите на Аташето по вътрешна сигурност

Аташето по вътрешна сигурност има за цел да управлява на място Делегацията на службата за техническо полицейско международно сътрудничество (СТПМС). Той принадлежи на корпуса на полицейските комисари, на полицейските офицери или на висшите офицери в жандармерията.

Той е натоварен със задачата да реализира политиката на Франция относно вътрешната сигурност. В тази връзка, той определя и предлага програми за сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, представя и обяснява френската политика по вътрешна сигурност на българските власти. Това се изразява чрез съвети, обучение и техническо сътрудничество. Аташето по вътрешна сигурност е важен елемент в прилагането на европейските заповеди за арест.

Мисиите на аташето по вътрешна сигурност са свързани с развитието на обмена на оперативна информация с местната полиция най-вече в областта на международната престъпност (нелегална имиграция, организирана престъпност, тероризъм, трафик на наркотици и трафик на хора... ) Същевременно, той помага за промоцията на френската индустрия специализирана в областта на материали за сигурност и участва в мисията за съдействие на установилата се на място френска общност.

Чрез всекидневните си действия или чрез подготовката на двустранни и многостранни споразумения, Делегацията на службата за техническо полицейско международно сътрудничество допринася пряко за вътрешната сигурност на Франция подпомагайки държавите партньорки да оптимизират собствената си вътрешна сигурност.

СТПМС

Поставена под шапката на Главната дирекция на националната полиция, СТПМС е създадена през 1961, по време на деколонизацията в Африка, за да подпомогне с кадри от френската полиция новите независими държави. От 80-те години СТПМС се променя значително като георафското й поле за действие постоянно се разширява.
Благодарение на постоянния обмен на информация между аташетата по вътрешна сигурност, СТПМС развива оперативно сътрудничество, което се е превърнало в приоритет. Тя координира и евентуално води експертни срещи в рамките на институционалното сътрудничество на международно ниво и в частност на ниво Европейски Съюз. Тя наблюдава търсенето на алтернативни финансирания и промоцията на националните технологии.
Тази служба е също така натоварена с управлението на всички френски полицаи работещи зад граница, независимо дали са служители на СТПМС или офицери за свръзка от специализирани полицейски дирекции.

публикувано на 19/12/2017

Нагоре