Прожекции и професионални дискусии „Права на детето“

Филмовата програма „Перспективи върху детството, образованието и миграцията в Източна Европа“ е платформа за срещи и обмяна на добри практики между френски, румънски, български и молдовски професионалисти по разнообразни образователни и социални въпроси.

Проектът ще предостави изключителна възможност на гражданското общество, държавните институции, неправителствените организации, професионалистите в социалната сферата, както и тези в образованието и правосъдието да обсъждат темите, отразени във филмовата програма.

Кръглите маси ще бъдат придружени от документални филми на следните теми: анти-дискриминация, социално неравенство, отпадане от училище, деца в застрашено положение, бездомни деца, деца в конфликт със закона.

Програма

JPEG

публикувано на 18/11/2020

Нагоре