Разбита българска престъпна мрежа, занимаваща се със сутеньорство и трафик на хора

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Апелативен съд в Нанси
Окръжен съд в Нанси
Прокуратура към Междурегионалния специализиран съд за
борба с организираната престъпност и финансовите и икономически престъпления

Нанси, 11 юли 2018

Престъпна мрежа, занимаваща се със сутеньорство и трафик на хора, отговорна за пристигането във Франция на няколко десетки проститутки от 2015 година насам, бе разбита на 3 юли 2018.

Млади българки, на които е била обещавана работа във Франция, са били настанявани в Германия и принуждавани да проституират в Страсбург. Много от жените са били експлоатирани и в близост до Анеси (74).

Жените са били поставяни на предварително определени места и са изпращали основната част от спечеленото на сутеньори, останали в България, но които не се колебаели да отидат на място във Франция или Германия, за да наблюдават жертвите.

Въз основа на информацията, предоставена чрез службата за вътрешна сигурност към Посолството на Франция в България, прокуратурата в Страсбург започна предварително разследване, което бе възложено на Регионалната дирекция на криминалната полиция в Страсбург и на Централния офис за борба с трафика на хора (ЦОБТХ). Впоследствие разследването бе прехвърлено на прокуратурата към Междурегионалния специализиран съд (МСС) поради големината на престъпната мрежа и разклонението й в департамент От-Савоа. Образувано бе производство за сутеньорство и трафик на хора, тежко престъпление, за което предвиденото наказание е 20 години лишаване от свобода, и пране на пари в условията на организирана престъпна група. Поради големия брой разследвани лица и факта, че те се намират в различни държави, в производството бе включен и втори съдия-следовател от МСС в Нанси .
С подкрепата на Евроюст бе създаден съвместен разследващ екип, включващ служители на МСС в Нанси, главна прокуратура на Република България и районната прокуратура в Оряхово, явяваща се компетентна с оглед произхода от този район на повечето проституиращи жени.

Германската прокуратура в Офенбург бе също привлечена към разследването с оглед изпълнението на европейските заповеди за разследване, отнасящи се до локализирането на сутеньорите и проследяването на финансовите потоци.

За седмицата, започваща от 2 юли 2018, бяха планирани арести.

Двама магистрати от МСС в Нанси, придружавани от разследващ служител на ЦОБТХ и полицай от Регионалната дирекция на криминалната полиция в Страсбург пристигнаха в България, за да присъстват на действията, постановени от районната прокуратура в Оряхово и поверени на българската Гранична полиция и ДАНС.

На 3 юли 2018 бяха извършени двадесет обиска едновременно в България (в София, Плевен и Бургас), в Германия (в Кел и Офенбург) и в околностите на Анеси.

140 служители (разследващи, експерти и сили на реда) бяха мобилизирани в България за осигуряване на безопасното и успешно провеждане на операциите.
С европейска заповед за арест бяха задържани петима сутеньори в България и трима в Германия. Двама сутеньори бяха арестувани край Анеси и изправени пред съдия-следователя от МСС в Нанси за повдигане на обвинение и временно задържане.

Същевременно бяха събрани свидетелските показания на много млади жени, които разказаха за оказан върху техни близки натиск и отправени заплахи, да не издават обстоятелства.

Беше установен контакт със сдружения за подкрепа и реинтеграция на проституиралите жени, които да ги подпомогнат и придружат при евентуалното им връщане в България.

Разследването продължава с цел откриване и задържане на съучастниците.

публикувано на 11/07/2018

Нагоре