Регионален семинар, посветен на киберсигурността на Западните Балкани [fr]

От 13 до 15 май 2019 г. в Загреб се проведе регионален семинар на тема „Киберсигурността на Западните Балкани“, организиран от Регионалната служба по вътрешна сигурност на посолството на Франция в Хърватия.

Срещата даде възможност за обмен между експерти от четиринадесет страни (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Италия, Косово, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия) с международни (от Службата на ООН по наркотиците и престъпността) и френски експерти (от Министерството на вътрешните работи и от Министерството на правосъдието) във връзка с платформата за подаване на сигнали PHAROS и с френския механизъм за борба с киберпрестъпността. Семинарът също така предостави на гостите възможността да представят настоящата ситуация и степента на заплахата в техните страни и съответните им зони на компетентност. Освен това един от дните бе посветен на насърчаване на използването на френската технология с участието на делегация от осем френски предприятия, специализирани в областта на киберсигурността.

Киберсигурността остава основен залог, който изисква сътрудничество между страните, които по този начин ще могат да се защитят най-добре от злонамерените лица. Регионалният семинар очерта основните насоки с оглед на това.

публикувано на 23/05/2019

Нагоре