Регионална икономическа служба

Икономическият отдел на Главна дирекция „Трезор“ (ГД Трезор) към посолството на Франция, е част от международната мрежа на икономическите и финансови министерства.

Тази мрежа се състои от експерти, свързани помежду си чрез службите на Берси и участващи във формулирането на икономическите и търговски политики. Тя отговаря на нуждите на държавата по отношение на икономическата интелигентност, международните преговори и анализи в областите на макроикономиката, финансите и държавните политики.

Икономическите служби в чужбина са мобилизирани в подкрепа на интернационализацията на предприятията и допринасят за привлекателността на страната ни, за насърчаването на провеждащите се реформи и за икономическата политика на правителството. Те играят ролята на координатор на всички държавни участници в икономическия сектор.

Регионалната икономическа служба /РИС/ в София покрива географския регион Дунав-Балкани: Албания, бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово, Черна гора, Румъния и Сърбия.

Регионалната икономическа служба е организирана около два основни полюса: икономически и финансов полюс /макро-икономически анализи, мултинационационални и европейски дела/ и полюс енергетика и инфраструктура /подкрепа на големи проекти и финансиране/. Основната цел на службата е проследяването и анализа на икономическата и финансова ситуация в региона. Тя осъществява, съвместно с икономическите служби в Белград, Букурещ и Загреб, наблюдение на икономическите политики, външната търговия, публичните финанси и финансовия сектор, както и на програмите за съответствие и връзките със заемодателите.

В България, РИС представлява френските икономически интереси пред местните администрации, институции и организации.

Службата поддържа диалог с властите по двустранните, европейските и мултинационалните въпроси в областта на търговията и финансите, в продължение на проследяването, което службата осъществява по отношение на българската държавна политика.

Подготвя и координира организирането на официални посещения от икономически характер и движи, съвместно с партньорите си, Съветниците по външната търговия на Франция и Френско-българската търговска камара, двустранните икономически отношения, осигуряващи проследяването на реализацията на големите проекти и политическата и финансовата им подкрепа.

Регионалната икономическа служба, секцията на Съветниците по външната търговия на Франция и Френско-българската търговска камара изграждат механизма за подкрепа и организиране на френската бизнес общност в България и са френският екип, отговарящ за износа в България.

Адрес:
ул. „Оборище” 15, 3 етаж
София 1504
Телефон: +359 2 960 79 79
Факс: +359 2 960 79 80
Електронен адрес: sofia@dgtresor.gouv.fr
За повече информация: www.tresor.economie.gouv.fr/se/bulgarie

публикувано на 18/10/2017

Нагоре