Регионална икономическа служба [fr]

Икономическият отдел на Главна дирекция „Трезор“ (ГД Трезор) към посолството на Франция е част от международната мрежа на Министерството на икономиката и финансите.

Тази мрежа се състои от експерти, свързани помежду си чрез службите на Министерството на икономиката и финансите и участващи във формулирането на икономическите и търговските политики. Тя отговаря на нуждите на държавата по отношение на икономическото разузнаване, международните преговори и анализи в областите на макроикономиката, финансите и държавните политики.

Икономическите служби в чужбина са мобилизирани в подкрепа на интернационализацията на предприятията и допринасят за привлекателността на Франция, за насърчаването на провеждащите се реформи и за икономическата политика на правителството. Те играят ролята на координатор на всички държавни участници в икономическия сектор.

Регионалната икономическа служба (РИС) в София покрива географския регион Дунав-Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Хърватия и Черна гора.

Регионалната икономическа служба е организирана около два основни полюса: икономически и финансов полюс (макро-икономически анализи, мултинационационални и европейски дела) и полюс енергетика и инфраструктура (подкрепа на големи проекти и финансиране). Основната цел на службата е проследяването и анализирането на икономическата и финансовата ситуация в региона. Тя осъществява, съвместно с икономическите служби в Белград, Букурещ и Загреб, наблюдение на икономическите политики, външната търговия, публичните финанси и финансовия сектор, както и на програмите за съответствие и връзките със заемодателите.

В България, РИС представлява френските икономически интереси пред местните администрации, институции и организации. Службата поддържа диалог с властите по двустранните, европейските и многостранните въпроси в областта на търговията и финансите, в продължение на наблюдението, което службата осъществява по отношение на българската държавна политика.

РИС подготвя и координира организирането на официални посещения от икономически характер и движи, съвместно с партньорите си, Съветниците по външната търговия на Франция и Френско-българската търговска и индустриална камара, двустранните икономически отношения, осигуряващи проследяването на изпълнението на големите проекти и политическата и финансовата им подкрепа.

Регионалната икономическа служба, секцията на Съветниците по външната търговия на Франция и Френско-българската търговска камара изграждат механизма за подкрепа и организиране на френската бизнес общност в България и са френският екип, отговарящ за износа в България.

Адрес:
ул. „Оборище” 15, 3 етаж
София 1504
Телефон: +359 2 960 79 79
Факс: +359 2 960 79 80
Имейл: sofia@dgtresor.gouv.fr
За допълнителна информация: www.tresor.economie.gouv.fr/se/bulgarie

публикувано на 10/02/2020

Нагоре