Рекордни международни инвестиции във Франция през 2022 г. [fr]

Президентът на Републиката Еманюел Макрон представи националните данни от Равносметка 2022 за международните инвестиции, създаващи работни места във Франция.

През 2022 г. броят на регистрираните чуждестранни инвестиционни проекти, създаващи работни места, достигна рекордните 1 725. Това представлява увеличение със 7% в сравнение с 2021 г. Тези нови проекти създадоха или запазиха 58 810 работни места, което представлява рекордно увеличение от 31% спрямо предходната година. През 2022 г. са били вземани средно по 33 инвестиционни решения на седмица, като Франция е достигнала най-високото си ниво на привлекателност досега.

През 2022 г. тези проекти дойдоха от около 60 различни държави. Въпреки това европейските инвеститори запазват мнозинството си, като на тях се падат 65% от проектите.

През тази година Съединените щати отново са на първо място като страна инвеститор във Франция с 280 проекта (16%) и 17 107 работни места (29%), изпреварвайки Германия, която има 256 проекта (15%) и 7 181 работни места (12%). Обединеното кралство допълва подиума на страните, инвестиращи във Франция, с регистрирани 176 проекта и 4 071 работни места.

Решенията за откриване на нови обекти във Франция представляват 50% от проектите, което свидетелства за интереса на международните инвеститори към бизнес средата и икономическите перспективи на Франция. Решенията за разширяване на съществуващи обекти представляват 46% от проектите, което е знак за подновеното доверие на чуждестранните компании, които вече са инвестирали във Франция.

Започна реиндустриализацията на нашата страна. Производствените дейности остават на първо място с 26% от инвестиционните решения (457 проекта) и 30% от работните места (17 487 работни места). На следващо място са дейностите, свързани с центрове за вземане на решения, с 23 % от инвестиционните проекти. Трябва да се отбележи, че броят на проектите за научноизследователска и развойна дейност (191 проекта) е нараснал с 23% в сравнение с 2021 г. и че са създадени 53% повече работни места (4 789 работни места). Тези резултати показват, че Франция, която има много предимства в тази област, се възприема добре от чуждестранните инвеститори като страна на иновациите.

PDF - 256.7 KB
Инфографика международни инвестиции във Франция 2022 (на френски)
(PDF - 256.7 KB)
PDF - 277.1 KB
Ключови показатели от международните инвестиции във Франция през 2022 г. (на английски)
(PDF - 277.1 KB)

публикувано на 07/06/2023

Нагоре