Съобщение относно френското председателство на Съвета на Европейския съюз [fr]

Министърът на Европа и външните работи и държавният секретар по европейските въпроси към министъра на Европа и външните работи разпространиха съобщение във връзка с френското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Франция ще председателства Съвета на Европейския съюз от 1 януари до 30 юни 2022 година. След португалското и словенското председателство през 2021 г. Франция ще бъде първа от новата тройка председателстващи държави, в която влиза заедно с Чехия и Швеция.

За Франция, която е член основател на Европейския съюз, това ще бъде 13-о председателство на Съвета, но първо от влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 година.

Подобно на всяка друга държава – членка на Европейския съюз, Франция приема това като много голяма отговорност:

- на първо място, институционална отговорност: спрямо другите държави членки, тъй като председателството има за цел да представя позициите на Съвета и да отстоява неговите интереси; спрямо другите важни участници, които в случая на Европейския съюз са Европейският парламент и Европейската комисия, с които действащото председателство е в постоянна връзка, особено що се отнася до законодателния процес;

- също така политическа отговорност, защото председателството има за задача да постигне напредък по темите от дневния ред и по одобрения от Европейския съвет европейски стратегически дневен ред, който е подробно разписан в годишната работна програма на Европейската комисия.

Френското председателство ще се проведе в особен период по отношение на европейския и международния контекст, който налага все по-решителни и ефикасни действия от страна на европейците: кризи в страните в непосредствена близост, криза на мултилатерализма, климатична криза и т.н. Новите дадености ще трябва да бъдат изцяло взети под внимание.

В такъв контекст Франция си поставя за цел да използва пълноценно дадената ѝ изключителна възможност, за да допринесе за напредъка на Европа. Във време, когато световните предизвикателства (здравни, екологични, свързани с демокрацията, със сигурността и др.) не спират да се умножават, изключително важно е да продължим да доказваме значимостта на европейския проект и наново да вдъхнем доверие в способността на Европа да опази дългосрочно обществения избор и да има влияние в света. В днешно време има стремеж към по-солидарна и по-суверенна Европа, на който трябва да отговорим; към една Европа, утвърждаваща се като гражданско пространство на споделени култури, където се развива богата с многообразието си, но основана на общи принципи и ценности идентичност; към една Европа, която използва целия потенциал на икономическото възстановяване и на екологичния и дигиталния преход.

Френското председателство на Съвета би могло да се осъществи около ключовите думи „възстановяване, сила, принадлежност“.

На тази основа френското председателство ще протече в две направления. От една страна, законодателната работа, която трябва да приключи през 2022 г., в съответствие с политическите цели на Франция, включително по отношение на дигиталното пространство и климатичните и социалните цели. От друга страна, работата по изграждането на утрешната Европа чрез Конференцията за бъдещето на Европа, която трябва да приключи своята дейност през първата половина на 2022 година. Тази конференция следва да направи така, че на европейците да бъде предложен обществен проект за бъдещите поколения. Въпросът е да определим какъв модел възнамеряваме да създадем и какви общи ориентири искаме да развием. Трябва да се запитаме какво значи да си европеец и да поставим въпросите за идентичността и културата. През цялата 2021 г. на национално ниво гражданите ще бъдат привлечени да участват в темите на конференцията. Министерството на връзките с парламента и гражданското участие ще има първостепенна роля в това отношение.

За да премине добре председателството, е нужно подготовката да започне още отсега и да създадем ясна и строга организация.

За тази цел под ръководството на министър-председателя беше създаден генерален секретариат на френското председателство на Съвета на Европейския съюз, който ще координира логистиката, ще поставя знака си на събитията, организирани във Франция от гражданското общество в рамките на председателството, и ще осигурява комуникацията. За град Страсбург, европейска столица, е отредено централно място в събитията на френското председателство. Той ще бъде домакин на най-знаковите моменти от Конференцията за бъдещето на Европа.

Паралелно с това, работата по изработването на програмата на френското председателство започна под ръководството на Генералния секретариат по европейските въпроси, в тясна връзка с Министерството на Европа и външните работи и останалите министерства. Тя ще се осъществи съвместно с постоянното представителство на Франция към Европейския съюз, което ще председателства всички подготвителни форуми на съветите на министрите и ще води преговорите с другите институции, най-вече с Европейския парламент.

И накрая, скоро ще бъде създаден комитет по културата под ръководството на министъра на културата и на държавния секретар по европейските въпроси към министъра на Европа и външните работи, който ще има за задача да организира събития на европейска тематика в цяла Франция от началото на 2021 г., като например спектакли на живо (театрални постановки, фестивали, концерти), създаване на визуални и литературни произведения, аудиовизуални творби (партньорства с държавната администрация) или идейни дебати, включително и в социалните мрежи и големите платформи.

публикувано на 09/11/2020

Нагоре