Съвместна декларация

Жан–Марк Еро взе участие в срещата на външните министри на страните–основателки на ЕС, които се събраха в Берлин, за да обсъдят последствията от британския референдум

Берлин, 25 юни 2016г.

Съвместна декларация на френския, германския, белгийския, италианския, люксембургския и нидерландския министри на външните работи:

JPEG

Френският, германският, белгийският, италианският, люксембургският и нидерландският министри на външните работи отбелязват със съжаление факта, че британският народ се произнесе против членството в Европейския съюз. Това решение на британския народ представлява обрат в историята на Европа. Европейският съюз не само губи свой член, но и съществена съставна част от своята история, традиции и опит.

Това събитие създава нова ситуация. Вследствие на решението на британския народ, постигнатото на 18 и 19 февруари от Европейския съвет споразумение престава да съществува. Понастоящем очакваме от британското правителство доказателство за яснота като приведе в действие това решение възможно най-скоро. Съответните разпоредби на Договора от Лисабон (член 50 от Договора за Европейския съюз) позволяват едно урегулирано излизане. Ние имаме готовността да работим с институциите след започването на преговорите, имащи за цел дефинирането и изясняването на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Оставаме твърдо убедени, че Европейският съюз предоставя една уникална рамка в исторически аспект, необходима за осигуряването на свободата, просперитета и сигурността на Европа, за дефинирането на мирни и взаимноизгодни отношения между народите и допринасяща за мира и стабилността в света.

От своето учредяване през 1957г. от шестте страни-основателки, ЕС измина успешно един дълъг път. Той обедини Източна и Западна Европа и донесе на нашия континент най–дългия мирен период, който той някога е познал в съвремието. Той беше и движещата сила в сближаването на европейските народи и удържа на обещанието, което бяхме поели в договорите, а именно: създаването на един все по–тесен съюз между европейските народи. Ние ще продължим нашите усилия в името на един все по–силен и сближаващ Европейски съюз на 27–те, основаващ се върху общите ценности и върховенството на закона.

За тази цел ние посочваме също така няколко нива на цели, споделени от страните–членки, които засягат проекта за европейска интеграция. Без да се връщаме към онова, което вече е направено, ние трябва да намерим по–добри начини за постигане на тези различни нива от цели, за да направим така, че Европа да отговори по–добре на очакванията на всички свои граждани.

В този дух ние препотвърждаваме ясно нашия общ ангажимент към Европейския съюз. При все това ние осъзнаваме, че недоволството от неговото функциониране, такъв какъвто е понастоящем, е изразено в някои от съставните части на нашите общества. Ние се отнасяме много сериозно към това и сме решени да направим необходимото, за да може Европейският съюз да функционира по–добре за всички наши граждани. Нито простият призив за повече Европа, нито един период, посветен единствено на разсъждения, могат да бъдат подходящ отговор. Ние трябва да насочим обединените си усилия към предизвикателствата, които могат да бъдат посрещнати единствено чрез общи европейски отговори, оставяйки същевременно други задачи да бъдат решавани на национално или регионално ниво. Ние трябва да дадем по–добри отговори на въпросите, с които сме избрали да се захванем на европейско ниво. Трябва също така да поемем отговорността, която ни се пада, а именно да засилим солидарността и сближаването в рамките на Европейския съюз.

Днес Европа е изправена пред огромни предизвикателства, които, в контекста на глобализацията, изискват един по–силен Европейски съюз. Ние трябва по–усилено да насочваме дейността на ЕС към големите предизвикателства на нашето време: да гарантираме сигурността на нашите граждани в контекста на нарастващи външни и вътрешни заплахи ; да установим стабилна рамка на сътрудничество в отговор на миграцията и бежанския поток ; да стимулираме европейската икономика, поощрявайки сближаването на нашите икономики и устойчивия ръст, създаващ работни места и напредвайки към реализирането на Европейски паричен съюз. Тези предизвикателства се вписват в един контекст на нарастваща нестабилност и геополитически промени, които се случват непосредствено до нашите европейски граници.

Ние изразяваме увереността си в нашето общо европейско бъдеще.

публикувано на 15/07/2016

Нагоре