Съвместно изявление

С оглед на неотдавнашните атаки от страна на няколко български медии срещу Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) и обвиненията срещу Комисията и нейни експерти, целящи да дискредитират механизма, ние, в ролята ни на посланици на държави-членки на ЕС, подкрепяме декларацията на Европейската Комисия от 17 март 2017 и гарантираме интегритета на процеса на МСП и ангажираните с него експерти. Както е посочено в последните приети заключения на Съвета на министрите на ЕС от 7 март 2017, ние оценяваме високо работата на Европейската комисия в рамките на Механизма и категорично подкрепяме нейния балансиран и обективен анализ.

Механизмът за сътрудничество и проверка бе въведен и се реализира със съгласието на България и останалите държави-членки. Докладите се основават на прецизна и прозрачна методология, като се използват данни, предоставени и проверени от българските власти.

Ние оценяваме непрекъснатото добро сътрудничество на България с Комисията и с останалите държави-членки в рамките на Механизма, което позволи да бъдат направени окуражаващи стъпки за изпълнение на шестте критерия, както бе отчетено от Съвета на ЕС. В този контекст ние решително напомняме за необходимостта от широка и недвусмислена политическа подкрепа за реформите и ефективното прилагане на препоръките. Механизмът за сътрудничество и проверка продължава да бъде подходящ инструмент в помощ на България и нейните усилия за реформи.

За да бъдат постигнати конкретни и трайни резултати, необходими за удовлетворително изпълнение на целите на Механизма, ние напомняме за постоянната ни готовност да подкрепяме усилията на България в това отношение чрез двустранно сътрудничество и такова на ниво ЕС. Скоростта, с която България ще покрие критериите по необратим начин, зависи от българските власти.

Посланиците на Австрия, Белгия, Дания, Франция, Финландия, Германия, Италия, Холандия, Полша, Швеция, Великобритания

публикувано на 18/11/2020

Нагоре