Съвместно комюнике на Жан-Ив Льо Дриан, министър на Европа и външните работи, и Флоранс Парли, министър на въоръжените сили [fr]

16 септември 2021

Франция се запозна с решението на австралийското правителство за прекратяване на програмата за подводници от океански клас, „Future Submarine Program“, и започване на сътрудничество със Съединените щати в областта на ядрените подводници.

Решението е в разрез с буквата и духа на приоритетното сътрудничество между Франция и Австралия, основано не само на отношения на политическо доверие, но и на създаването на високо развита индустриална и технологична база в сферата на отбраната в Австралия.

Изборът на САЩ, довел до отстраняването на съюзник и европейски партньор като Франция от структуриращо партньорство с Австралия, в момент, когато сме изправени пред безпрецедентни предизвикателства в Индийско-Тихоокеанския регион по отношение на нашите ценности и зачитането на основания на върховенството на закона мултилатерализъм, показва липса на последователност, за което Франция може само да съжалява.

Днес, точно в деня, в който излиза съвместното съобщение за европейска стратегия за сътрудничество в Индийско-Тихоокеанския регион, Франция потвърждава волята си за изключително амбициозни действия в този регион, насочени към опазване на „суверенната свобода“ на всеки. Като единствена европейска държава, присъстваща в Индийско-Тихоокеанския регион със своите близо два милиона граждани и над 7000 военни, Франция е надежден партньор и ще продължи да отстоява там ангажиментите си, както винаги е правила.

Достойното за съжаление решение, обявено във връзка с програма FSP, усилва още повече необходимостта да поставим високо и ясно въпроса за европейската стратегическа автономност. Няма друг надежден път за защита на нашите интереси и ценности в света, включително в Индийско-Тихоокеанския регион./.

публикувано на 24/09/2021

Нагоре