Съвместно съобщение относно конференцията „Изграждане на цифров суверенитет на Европа“ [fr]

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕВРОПА И ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ФИНАНСИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ЗА ЦИФРОВ ПРЕХОД И ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ

Безпрецедентна мобилизация в областта на облачните технологии и общите цифрови данни

Конференция „Изграждане на цифров суверенитет на Европа“ - ден 1

На 7 февруари, в понеделник беше открита конференцията „Изграждане на цифров суверенитет на Европа“, организирана от Министерството на икономиката, финансите и възстановяването и Министерството на Европа и външните работи. Първият ден на конференцията обедини участници на високо равнище (европейски комисари, министри и членове на Европейския парламент, учени, представители на неправителствения и частния сектор), които обсъдиха лостовете, с които Европа разполага за укрепване на нейния цифров суверенитет.

Първият ден от конференцията даде възможност да се направи преглед на редица законодателни инициативи, които ще определят бъдещето на Европейския съюз по отношение на неговия цифров суверенитет:

  • проектозаконът за цифровите услуги (DSA), който ще повиши отговорността на цифровите услуги (социални мрежи, платформи за споделяне на видео, пазари и др.) по отношение на опасното или незаконно съдържание;
  • проектозаконът за цифровите пазари (DMA), който ще възстанови справедливите конкурентни условия между дружествата и ще сложи край на най-вредните търговски практики на платформите;
  • преразглеждането на Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи (NIS2), което ще даде възможност на Европейския съюз да се сдобие с инструменти за по-ефективен отговор на киберзаплахите, както и да укрепи киберспособностите на европейската промишленост.

Конференцията даде възможност да се повиши осведомеността на европейската общественост за важните преговори, които се водят в момента на европейско равнище по тези ключови въпроси.

През първия ден бяха обявени конкретни проекти, допринасящи за укрепването на европейския цифров суверенитет:

  • Дванадесет държави членки изразиха готовност да уведомят предварително Европейската комисия за "важен проект от общ европейски интерес" (PIIEC) през пролетта на 2022 г., за да укрепят инвестициите и стратегическата ни автономност в областта на облачните технологии и „edge computing“ чрез европейски транснационални проекти (вж. приложението). В тази връзка, 7 милиарда евро от европейското публично и частно финансиране могат да бъдат мобилизирани, за да се отговори на това стратегическо предизвикателство.
  • Успоредно с това, за да се намали зависимостта ни от материални инфраструктури и софтуери, разработени в затворени, монополни или системни цифрови екосистеми, шестнадесет държави членки подписаха декларация за създаване на работна група, която да подкрепя развитието на общи цифрови блага в рамките на Европейския съюз. Оперативните заключения на тази работна група ще бъдат представени през юни 2022 г., преди края на френското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Конференцията ще продължи във вторник, 8 февруари, с инициативата "Scale-up Europe", която има за цел да стимулира появата на европейски технологични шампиони.

Жан-Ив Льо Дриан: "Първият ден от конференцията на 7 и 8 февруари 2022 г. показа, че европейците осъзнават важността на това да постигнем истински суверенитет в цифровата област. Точно както изграждаме този капацитет за суверенни действия в други области, укрепването на нашата киберсигурност, на средствата ни за иновации, на регулаторните ни инструменти и предварителното създаване на инициатива за общи цифрови данни, ще ни позволят да задълбочим усилията си в цифровата сфера. Френското председателство на Съвета на ЕС ще продължи да работи през следващите седмици за успешното приключване на тези инициативи, които са условие за постигане на цифров суверенитет.

Бруно Льо Мер: "Няма политически суверенитет без технологичен суверенитет. В цяла Европа ние трябва да подтикнем технологичното пробуждане, което да гарантира контрол върху иновациите. За това се бори президентът на републиката и това е приоритет на френското председателство на Съвета на Европейския съюз. Този първи ден на конференцията, богат на обмен, позволи да се постигне конкретен напредък по няколко инициативи за укрепване на цифровия суверенитет на Европа. Подписването от дванадесет държави членки, включително от Франция, на Манифест, призоваващ за стартиране на голям проект от общ интерес в сектора на облачните услуги, е решителна стъпка за европейските иновации в стратегически важен технологичен сектор. Няколко мащабни проекта, ръководени от френски компании, ще се възползват от него в различни сектори (5G, AI и др.). Той ще допринесе за укрепване на стратегическата ни автономност чрез поредица от транснационални европейски проекти."

Клеман Бон: "Първият ден на конференцията даде възможност да се проучат и стартират редица конкретни инициативи, които ще позволят на Европа да се утвърди решително и без наивност като цифрова сила, отворена към света, която същевременно зачита нашите ценности и основополагащите принципи на интернет. Регулирането, иновациите и започването на дебат за общите цифрови блага са в основата на подхода на френското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Седрик О: Днешните дебати извадиха на преден план спешната необходимост да се предприемат действия за възстановяване на справедливите конкурентни условия на цифровите пазари и да се повиши отговорността на цифровите услуги, тъй като те твърде често допринасят за разпространението на незаконно или опасно съдържание в интернет. Цифровият суверенитет до голяма степен се отнася до способността ни свободно да определяме правилата, които ще ни бъдат налагани. Както показа този първи ден, Европейският съвет, Европейският парламент и Европейската комисия са изцяло мобилизирани за работа по историческите текстове в сферата на цифровото регулиране, които се договарят по време на френското председателство на Съвета на Европейския съюз. Но нашият суверенитет зависи и от способността ни да създаваме технологични лидери: широката мобилизация на държавите в рамките на PIIEC Cloud е решителна стъпка към реализирането на тази амбиция.

публикувано на 08/02/2022

Нагоре