Салон "Обучение и професионална реализация" 2016

Френското посолство в България има удоволствието да ви представи Салона « Обучение и професионална реализация », организиран от Френския институт в България и Агенция Campus France Париж, който ще се проведе на 28 и 29 октомври 2016 година в София

Събирайки на едно място френски висши учебни заведения и представители на франкофонските програми в България, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт със студентите, така и за развитие на междууниверситетското сътрудничество.

С участието на френски предприятия в България и на български фирми утвърдени на франкофонските пазари, в партньорство с Business France и Френско-българската търговска и индустриална камара (CCIFB), тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Нашите общи цели, не само в рамките на динамичното френско-българско сътрудничество, но и в контекста на европейската интеграция са :

 • засилване на студентската мобилност,
 • създаване на съвместни програми за обучение във висшето образование между учебни заведения и развитие на научното сътрудничество,
 • засилване на диалога между университети и предприятия по въпросите на висшето образование и професионалната реализация

Салонът е насочен към франкофони и нефранкофони :

 • ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в българия
 • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България
 • студенти, които търсят професионален стаж
 • дипломирани специалисти, търсещи работа

Салонът ще бъде организиран в 4 тематични секции :

 • зала « Образование », където университети и специализирани френски висши учебни заведения както и представители на франкофонските програми в България ще представят нивото и професионалната ориентация на предлаганите учебни програми и свързаните с тях възможности за професионална реализация
 • зала « Кариера », където представители на предприятията ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете, на работните места и възможностите, които им се предлагат за работа в България и във Франция
 • зала « Aтелиета », където специалисти от водещи фирми за набиране на кадри ще проведат серия от тематични ателиета, свързани с придобиване на практични умения при търсене на стаж или работа
 • зала « Конференции »,където ще бъдат представени различни тематики свързани с обучение във Франция и във франкофонските програми в България, както и възможностите за финансиране на обучението и стипендиите на френското правителство.
Повече информация за Салон "Обучение и професионална реализация" можете да откриете на сайта на събитието

JPEG

публикувано на 31/10/2016

Нагоре