Салон „Обучение и професионална реализация“ 2018

Френското посолство в България има удоволствието да ви покани на Салона « Обучение и професионална реализация », организиран от Френския институт в България и Агенция Campus France Париж, който ще се проведе на 26 и 27 октомври 2018 година в София.

Събитието е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана от дълги години от Френския институт в България и насочена към студентите и университетите партньори.

С участието на френски предприятия в България и на български фирми утвърдени на франкофонските пазари, тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Салонът е насочен към франкофони и нефранкофони :

  • ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в България ;
  • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България ;
  • студенти, които търсят професионален стаж ;
  • дипломирани специалисти, търсещи работа.

Той ще бъде организиран в 3 тематични секции :

  • секция « Образование », където висши учебни заведения, както и представители на франкофонските програми в България, ще информират за нивото и професионалната ориентация на предлаганите учебни програми и свързаните с тях възможности за професионална реализация.
  • секция « Кариера », където представители на предприятията ще проведат индивидуални разговори със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете, на работните места и възможностите, които им се предлагат за работа в България и във Франция.
  • секция « Aтелиета », който имат за цел придобиване на техники и знания, необходими при обучението във висши учебни заведения, както и на практически умения при търсене на стаж или работа.

За среща с представители на предприятията е необходимо предварително онлайн записване

Франция е четвъртата страна в света по прием на чуждестранни студенти. Висшето образование в нея обхваща 73 университета, над 200 висши инженерни училища, 150 висши училища по търговия и мениджмънт, 120 държавни висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

5 университета В България предлагат 12 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, хранително-вкусови технологии, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

По време на Салона ще имате възможност да се срещнете с представители на френски висши учебни заведения, на франкофонски програми в България и на предприятия.
Ще можете да получите подробна информация за следването във Франция и възможностите за стипендии и настаняване.
За улесняване на комуникацията с френските представители по време на салона, на всеки щанд ще присъства асистент – преводач.

(Повече информация за Салон "Обучение и професионална реализация" можете да откриете на сайта на събитието )]

Очакваме Ви!

JPEG

публикувано на 19/03/2020

Нагоре