Списък на службите на посолството [fr]

Дипломатическа канцелария

Улица „Оборище” 27-29
София 1504

Тел. (00 359) (2) 965 11 00

Посланик:

- Н.Пр. Г-жа Флоранс Робин

Първи Съветник

Първи Секретар

Втори секретар

Трети секретари

Аташе по вътрешна сигурност

Oфицер за свръзка

- имиграция
- организирана престъпност

Пресаташе

Сътрудници

Архив

Секретарка на Посланика

Секретарка на Първия Съветник

Консулски Отдел

Улица “Оборище” № 27-29
София 1504

Тел. (00 359) (2) 965 11 00.

Консул

Счетоводители

- Гражданско Състояние, Социални въпроси, Осиновявания

Секретарка на Консула

Прием/Визи

Регионална икономическа служба

София 1504, ул. Оборище №15
тел. (00 359) (2) 960 79 79
sofia@dgtresor.gouv.fr

Ръководител на Регионалната икономическа служба

Икономически съветник, заместник ръководител на Регионалната икономическа служба

Финансов съветник

Асистентка на Ръководителя на Регионалната икономическа служба
Администрация и Счетоводство

Икономически аташе

Икономисти

Офис на Аташето по митнически въпроси

ул. Оборище № 27-29, София 1504

тел. (00359) (02) 942 00 10

Аташе по митнически въпроси

Асистентка на Аташето по митнически въпроси

Френски институт в България

София 1000, пл. Славейков, 3
Тел. (00 359) (2) 937 79 22

Съветник по сътрудничеството и културната дейност,
Директор на Френкия институт

Аташе по образователно сътрудничество

Културно аташе

Аташе по университетско сътрудничество

Аташе по институционално и техническо сътрудничество

Главен секретар

Директор Езикови курсове

Аташе по сътрудничество в областта на френския език

Аташе по сътрудничество в областта на френския език - Варна

Отговорник стипендии / Campus France

Връзки с обществеността

Отговорник проекти

Комуникации

Асистент дирекция / Деловодство

Асистент главен секретар

Асистент културно аташе

Асистент университетско сътрудничество

Асистент образователно сътрудничество

Асистент институционално сътрудничество

Асистент Езикови курсове

Информация Езикови курсове

Счетоводител

Асистент счетоводство

IТ отдел

Медиатека:

Координатор
Библиотекар

Френски лицей "Виктор Юго"

Комплекс Макси,Симеоновско шосе 110, кв. Витоша, 1700 София

Тел. (00359) (02) 963 29 64

Директор

Международно френско училище във Варна

к.к. Св. Св. Константин и Елена
Варна 9006
Тел.: (00359) 879 533 800

Директор

публикувано на 20/09/2019

Нагоре