Списък на службите на посолството [fr]

Дипломатическа канцелария

Улица „Оборище” 27-29
София 1504
Тел. (00 359) (2) 965 11 00

Посланик:

- Н.Пр. Г-жа Флоранс Робин

Първи Съветник

Първи Секретар

Втори секретар

Трети секретари

Аташе по вътрешна сигурност

Oфицер за свръзка

- имиграция
- организирана престъпност

Пресаташе

Сътрудници

Архив

Секретарка на посланика

Секретарка на Първия съветник

Консулски Отдел

Улица „Оборище“ № 27-29
София 1504
Тел. (00 359) (2) 965 11 00

Консул

Счетоводители

- Гражданско Състояние, Социални въпроси, Осиновявания

Секретарка на Консула

Прием/Визи

Регионална икономическа служба

София 1504, ул. Оборище №15
тел. (00 359) (2) 960 79 79
sofia@dgtresor.gouv.fr

Ръководител на Регионалната икономическа служба

Икономически съветник, заместник ръководител на Регионалната икономическа служба

Финансов съветник

Асистентка на Ръководителя на Регионалната икономическа служба
Администрация и Счетоводство

Икономически аташе

Икономисти

Офис на Аташето по митнически въпроси

Ambassade de France en Serbie
Zmaj Jovina 11
11000 BELGRADE

тел. +381 11 302 36 90

Аташе по митнически въпроси

Асистентка на Аташето по митнически въпроси

Френски институт в България

София 1000, пл. „Славейков“, 3
Тел. (00 359) (2) 937 79 22

Съветник по сътрудничеството и културната дейност,
Директор на Френския институт

Аташе по образователно сътрудничество

Културно аташе

Аташе по университетско сътрудничество

Аташе по институционално и техническо сътрудничество

Главен секретар

Директор „Езикови курсове“

Аташе по сътрудничество в областта на френския език

Аташе по сътрудничество в областта на френския език - Варна

Отговорник стипендии / Campus France

Връзки с обществеността

Отговорник проекти

Комуникации

Асистент дирекция / Деловодство

Асистент главен секретар

Асистент културно аташе

Асистент университетско сътрудничество

Асистент образователно сътрудничество

Асистент институционално сътрудничество

Асистент „Езикови курсове“

Информация „Езикови курсове“

Счетоводител

Асистент счетоводство

IТ отдел

Медиатека:

Координатор

Библиотекар

Френски лицей „Виктор Юго“

Комплекс Макси, Симеоновско шосе 110, кв. Витоша, 1700 София

Тел. (00 359) (2) 963 29 64

Директор

Международно френско училище във Варна

к.к. Св. Св. Константин и Елена
Варна 9006
Тел.: (00 359) 879 533 800

Директор

публикувано на 16/01/2020

Нагоре