Списък на службите на посолството [fr]

Дипломатическа канцелария

Улица „Оборище” 27-29
София 1504
Тел. (00 359) (2) 965 11 00

Посланик:

- Н.Пр. Г-жа Флоранс Робин

Първи Съветник

Първи Секретар

Втори секретар

Трети секретари

Аташе по вътрешна сигурност

Oфицер за свръзка

- имиграция
- организирана престъпност

Пресаташе

Сътрудници

Архив

Секретарка на посланика

Секретарка на Първия съветник

Консулски Отдел

Улица „Оборище“ № 27-29
София 1504
Тел. (00 359) (2) 965 11 00

Консул

Счетоводители

- Гражданско Състояние, Социални въпроси, Осиновявания

Секретарка на Консула

Прием/Визи

Регионална икономическа служба

София 1504, ул. Оборище №15
тел. (00 359) (2) 960 79 79
sofia@dgtresor.gouv.fr

Уебсайт: www.tresor.economie.gouv.fr

Ръководител на Регионалната икономическа служба

Икономически съветник, заместник ръководител на Регионалната икономическа служба

Финансов съветник

Асистентка на ръководителя на Регионалната икономическа служба
Администрация и Счетоводство

Икономически аташе

Икономисти

Офис на Аташето по митнически въпроси

Ambassade de France en Serbie
Zmaj Jovina 11
11000 BELGRADE

тел. +381 11 302 36 90

Аташе по митнически въпроси

Асистентка на Аташето по митнически въпроси

Френски институт в България

София 1000, пл. „Славейков“, 3
Тел. (00 359) (2) 937 79 22

Уебсайт: institutfrancais.bg

Съветник по сътрудничеството и културната дейност,
Директор на Френския институт

Аташе по образователно сътрудничество

Културно аташе

Аташе по университетско сътрудничество

Аташе по институционално и техническо сътрудничество

Главен секретар

Директор „Езикови курсове“

Аташе по сътрудничество в областта на френския език

Аташе по сътрудничество в областта на френския език - Варна

Отговорник стипендии / Campus France

Връзки с обществеността

Отговорник проекти

Комуникации

Асистент дирекция / Деловодство

Асистент главен секретар

Асистент културно аташе

Асистент университетско сътрудничество

Асистент образователно сътрудничество

Асистент институционално сътрудничество

Асистент „Езикови курсове“

Информация „Езикови курсове“

Счетоводител

Асистент счетоводство

IТ отдел

Медиатека:

Координатор

Библиотекар

Френски лицей „Виктор Юго“

Комплекс Макси, Симеоновско шосе 110, кв. Витоша, 1700 София
Тел. (00 359) (2) 963 29 64, 963 21 19

Уебсайт: vhugo.org

Директор

Международен френски лицей във Варна

к.к. Св. Св. Константин и Елена
Варна 9006
Тел.: (00 359) 879 533 800

Уебсайт: lfiv.bg

Директор

публикувано на 17/09/2020

Нагоре