Спортът – средство за социално включване за лицата с увреждания [fr]

На 4 и 5 февруари 2020 г. в София се проведе третата международна среща по проект PLAY’IN TOGETHER, организирана от Асоциацията за развитие на българския спорт.

Срещата беше открита от посланика на Франция в България госпожа Флоранс Робин в офиса на Фондация „Светът на Мария”. От 8 години Фондацията осъществява забележителна дейност и създава възможности за професионално включване на лица с увреждания, чрез предлагането на услуги като творчески ателиета, обучения по готварство и домакински дейности, както и кетъринг.

Au cours de la réunion, les participants en provenance de France, du Royaume-Uni, de la République tchèque, de Belgique et du Kosovo ont échangé leurs avancées sur le projet d’inclusion des personnes en situation de handicap inscrit dans un programme Erasmus+ porté par l’ONG française "Play international". Des modules et des contenus ont été élaborés pour construire avec les trois pays partenaires (Bulgarie, Kosovo et République tchèque) une éducation physique et sportive à destination des enfants en situation de handicap. Des méthodes de formation innovantes pour les enseignants ont été discutées, telles que "Learning through Sport" et "Playdagogy".

По време на срещата участниците от Франция, Обединеното кралство, Чехия, Белгия и Косово обсъдиха напредъка си по проекта за включване на лица с увреждания, одобрен по програма „Еразъм+“ и координиран от френската неправителствена организация „Play international“. Разработените по проекта модули и съдържания целят да се изгради съвместно с тримата партньори (България, Косово и Чехия) физическо и спортно образование, предназначено за деца с увреждания. Бяха обсъдени иновативни методи на обучение за учителите, като „Обучение чрез спорт“ и „Плейдагогика“.

Посланикът на Франция припомни дейностите на Френското посолство по подкрепа в тази област:

„Спортът е важен инструмент за социално включване. Френското посолство в България работи целенасочено на местно ниво в България за включване на хората с увреждания и за мен е изключително важно да бъда с вас днес. Имате моята искрена подкрепа за популяризиране на спорта и физическата активност, особено сред целеви групи, които имат по-ограничен достъп до тях“.

В срещата взеха участие също така Жан-Марк Серфати – представител на Националното образование в Кретей, Петъо Кънев – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, Национална Еразъм+ агенция за България, Ратко Ковачич – председател на Европейския параолимпийски комитет, както и представители на Министерството на образованието на Франция, на Чешкия олимпийски комитет и на Европейската неправителствена спортна организация.

публикувано на 02/04/2020

Нагоре