Среща на върха на Франкофонията в Ереван на 11 и 12 октомври 2018 г.

Срещата на върха на Франкофонията (Конференция на държавните глави или ръководители на правителства на страните, които споделят френския език) е основната инстанция на Франкофонията.

Състои се веднъж на две години под председателството на държавния глава или на ръководителя на правителството на страната домакин с цел определяне на насоките на Франкофонията, така че да се осигури разпространението ѝ в света.

XVII-та среща на върха се провежда в Ереван (Армения) на 11 и 12 октомври 2018 г.

Франкофонията, пространство за многостранно сътрудничество

Франкофонията (с главно « Ф ») e институционален механизъм за организиране на отношенията между страните, които споделят френски език.

Институционалната Франкофония, насърчавана от основателите си Леополд Седар Сенгор, Хабиб Бургиба, Хамин Диори и Нородом Сианук, се ражда през 1970 г. в Ниамей със създаването на Агенцията за културно и техническо сътрудничество, прераснала в Междуправителствена агенция на Франкофонията през 1998 г., а през 2005 г. в Международна организация на Франкофонията (МОФ).

Амбицията ѝ е да насърчава френския език и сътрудничеството между 84-те държави и правителства членове. Тази цел е официално установена в Хартата на Франкофонията, приета през 1997 г. на срещата на върха в Ханой и преразгледана от министерската конференция през 2005 г. в Антананариво.

Международната организация на Франкофонията

Международната организация на Франкофонията (МОФ) наброява 54 държави и правителства – пълноправни членове, 4 асоциирани членове и 26 наблюдатели. Изпълнява четири основни задачи:

  • Насърчава френския език и културното и езиково многообразие в света и в страните членки посредством целенасочени програми за сътрудничество;
  • Насърчава мира, демокрацията и правата на човека, като се утвърждава като партньор при разрешаването на кризи и конфликти във франкофонското пространство;
  • Подкрепя образованието и професионалното обучение (обучение на учители, двуезично обучение) ;
  • Развива сътрудничество в услуга на устойчивото развитие (защита, техническа подкрепа при международни преговори).

Франция и Франкофонията

Франция води активна политика, за да развива Франкофонията.

С представянето на 20 март 2018 г. от президента на Републиката на „Общ план за насърчаване на френския език и на многоезичието в света“, Франция се съсредоточава върху френския език като общ фундамент на институциите на многостранната Франкофония и по-специално на Международната организация на Франкофонията (МОФ).

Франкофонията представлява пространство за сътрудничество в образователен, политически и икономически план и така оказва ценна подкрепа за запазване на френския език като международен. В качеството си на свидетел на приоритетния характер на тази насока на въздействие, Франция е основен участник в МОФ и в операторите на Франкофонията.

публикувано на 19/03/2020

Нагоре