Стартира първият конкурс за устойчив град ЕКООБЩИНА

Официалното начало на първия конкурс за устойчив град в България - "ЕКООБЩИНА" 2016 бе обявено днес (22 март 2016) на специална пресконференция в присъствието на посланика на Франция в България, Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, министъра на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева, заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-н Иван Аспарухов.българските Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството

PNG

На събитието присъстваха и г-н Оливие Жан, генерален директор на „Рено-Нисан“ в България ; г-жа Снежана Семова, генерален директор на „Сен-Гобен-Вебер“ в България ; г-н Фредерик Фарош, директор на „Веолия България“, г-н Петър Дивитаков, маркетинг директор на „Шнайдер Електрик“ в България

Вижте официалния сайт на конкурса

Изказване на посланика по време на откриването:

Госпожо министър,
Господин заместник-министър,
Госпожи и господа,

Благодаря за присъствието ви и за радостта да ви посрещна във Френския институт в България на пресконференция за обявяване на конкурс ЕКООБЩИНА.

Конкурс ЕКООБЩИНА е инициатива на посолството на Франция, на която веднага откликнаха българските Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – използвам случая да благодаря на г-жа Василева и г-н Аспарухов за участието им в настоящето откриване. Радостен съм и от факта, че президентството на Република България прие конкурсът да протече под високия му патронаж.

Идеята е простичка.

След Парижката конференция COP 21, на която бе постигнато споразумение на световно ниво, ние трябва да продължим с усилията да променим нашите навици и практики не само като част от борбата срещу климатичните промени, но и – преди всичко – в опит да преоткрием здравословната околна среда.
За глобалните проблеми, локални решения.

80% от населението на Европа живее в градовете и именно от общините зависят основните неща.

Всяка от 265-те общини в България търси решение на проблемите, с които се сблъскват гражданите й: замърсяване на въздуха и водите, управление на отпадъците, транспорт и мобилност, енергийна ефективност на сградите. Проблеми с различно измерение в зависимост от общините, в зависимост от селата. Но малко или повече, всички са изправени пред едни и същи трудности.
В същото време не съществува форум, на който общините да могат да обменят опит помежду си.

Ето защо конкурс Екообщина си поставя за своя първа цел да предложи място за срещи и дискусии на всички български общини – да, точно така, на всички! – за да могат те да споделят своя опит в тази област, да открият направеното от други общини, да почерпят вдъхновение от опита на колегите си кметове… без да е необходимо всеки сам да преоткрива колелото.

Втората цел е да бъдат наградени общините, чиито политики в съответната област могат да служат за пример според журито.

Предвидили сме 4 категории: устойчиво управление на водите; устойчиво управление на битовите отпадъци; устойчива мобилност; енергийна ефективност на сградите. Всяка тема е важна, когато трябва да изградиш приятен за обитателите град.

Във всяка от тези 4 категории български журита, независими от нас организаторите – много от тях присъстват тук – ще излъчват всеки път за победител по една община с над 10 000 жители и една с население до 10 000 жители.

Бих искал да благодаря на Националното сдружение на общините в България, на Асоциацията на еколозите от общините в България, на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, както и на Българската асоциация по водите, които приеха да си сътрудничим и ни предоставиха експертния си опит и убедителност.

Правилата за участие в конкурса са съвсем прости: всяка община, желаеща да се включи в конкурс ЕКООБЩИНА, трябва само да попълни въпросника за категорията, в която иска да се състезава, както и да участва в тематичните семинари, които ще организираме в София на 6 април (за водите), на 19 април (за битовите отпадъци), на 19 май (устойчива мобилност) и на 16 юни (за енергийната ефективност на сградите).

Тези семинари ще дадат възможност на заинтересованите български общини да разговарят с френски специалисти, които ще дойдат нарочно за целта от Париж, Лориан, Нант, Гренобъл и Мец, за да представят предложени от тях решения, но и за да научат за решения, намерени от българските общини. Семинарите ще се превърнат по този начин във френско-български източник на взаимно обогатяване и обмен на опит.

Цялата информация за конкурса ЕКООБЩИНА е достъпна на сайт ecoobchtina.bg, който специално създадохме и чиято заглавна страница можете да видите зад нас.

Бих искал да изкажа специална благодарност на г-н Оливие Жан, генерален директор на „Рено-Нисан“ в България ; на г-жа Снежана Семова, генерален директор на „Сен-Гобен-Вебер“ в България ; на г-н Фредерик Фарош, директор на „Веолия България“, както и на г-н Петър Дивитаков, маркетинг директор на „Шнайдер Електрик“ в България, които са до нас.

И наистина, благодарение на финансовата ангажираност на нашите бизнес партньори ние успяхме, по-специално, да разработим ecoobchtina.bg, едно средство за комуникация с възможности да прерасне в истинска платформа за обмен на опит и информация за онези български общини, които желаят да подобрят практиките си в услуга на своите граждани.

Кметът, който получи един от осемте трофея ЕКООБЩИНА от ръцете на българските и френските власти на церемонията, която ще бъде организирана през октомври 2016, ще получи признание за своята работа, както и за тази на екипите си. Защото отличените с осемте трофея градове ще получат награди и от министерствата партньори.

„Рено-Нисан“, големият автомобилен производител, работещ от години върху иновативни проекти в областта на устойчивата мобилност, ще предостави на разположение автомобил за един месец на двете общини победителки в категория „устойчива мобилност“ ;

„Веолия“, глобален лидер в оптимизираното управление на ресурсите, ще награди общините победителки в категории „води“ и „отпадъци“ с консултация и одит на тема специфичните предизвикателства в тези области, както и с посещение в европейска фирма еталон;

„Шнайдер Електрик“, глобален специалист в енергийния мениджмънт, също ще предложи енергиен одит на двете общини, спечелили в категория „енергийна ефективност на сгради“, който ще бъде направен на обществена сграда (например училище, административна сграда или болница) по избор на наградените.

„Сен-Гобен Вебер България“, световен лидер в областта на изолациите и устойчивото строителство, ще отпусне на общините победителки в категория „енергийна ефективност на сгради“ материална помощ за обновяване на обществено пространство.

Благодаря за вниманието ви.

публикувано на 12/05/2016

Нагоре