Стипендии за обученията на Националното училище за магистрати [fr]

Още през 2000 г. между френското Национално училище за магистрати (ENM) и Националния институт на правосъдието в България (НИП) започва партньорство, което има за цел да укрепи началното и продължаващото обучение на български магистрати. Чуждестранни кандидати могат да кандидатстват за многобройни обучения, предлагани от Националното училище за магистрати.

Каталогът с обученията за 2021 г. (на френски и на английски) е достъпен по-долу:

PDF - 3.1 MB
Catalogue des formations judiciaires 2021
(PDF - 3.1 MB)
PDF - 764 KB
Judicial training catalogue 2021
(PDF - 764 KB)

Списъкът с обученията, за които се отпускат стипендии на френското правителство, както и сроковете и условията за кандидатстване, са подробно описани на уебсайта на Френския институт в България.

публикувано на 25/02/2021

Нагоре