Световен конгрес за природата: голяма международна среща на тема биоразнообразие [fr]

От 3 до 11 септември 2021 г. Франция за първи път ще бъде домакин на световния природен конгрес на Международния съюз за защита на природата (МСЗП) в Марсилия.

Конгресът е сред най-значимите международни събития на тема биоразнообразие. Организиран на всеки четири години, той обединява експертите по опазване на околната среда от политическите и изследователските среди, от асоциациите и международните организации както и от предприятията и гражданското общество.

Този конгрес свидетелства за световния ангажимент по седем основни точки :

 • Ландшафт
 • Прясна вода
 • Океани
 • Климатични изменения
 • Права и управление
 • Знания, иновации и технологии
 • Икономически и финансови системи

Опазването на биоразнообразието и на екосистемите: приоритет за Франция

Организирайки този конгрес, Франция потвърждава своя ангажимент в полза на опазването на биоразнообразието и на екосистемите и, в по-общ план, своята движеща роля в международен план за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда.

Това обединение на държави, общности, учени, представители на частния сектор и на гражданското общество представлява уникална възможност да допринесем на най-високо ниво за международната мобилизация в полза на биоразнообразието. Това е едно от първите по-мащабни събития на тема околна среда, организирани от началото на пандемията и предшестващо конференцията COP15 на Конвенцията за биологичното разнообразие в Кунмин и срещата на върха COP26 за климатичните изменения, която ще се проведе в Глазгоу.

Конгресът дава възможност да направим равносметка на постигнатото по инициативите, лансирани след срещата на върха One Planet Summit, която се проведе през януари 2021 г. в Париж и беше посветена на биоразнообразието (най-вече на Голямата зелена стена и плана за едно чисто Средиземно море).

Това събитие е също така подготвително за конференцията COP15 на Конвенцията за биологичното разнообразие, за която се предполага, че ще допринесе за биоразнообразието толкова, колкото COP21 допринася за климата, определяйки световната рамка за биоразнообразие след 2020 г. Световният конгрес за природата ще улесни обмена между участниците по основните цели, определени от тази рамка (а именно защита на 30% от планетата, възстановяване на екосистемите, опазване на видовете, мобилизация на финансови ресурси и др.).

В контекста на здравна криза, връзката между биоразнообразие и здравеопазване и въпросите от сферата на икономическото възстановяване въз основа на природните ресурси ще бъдат във фокуса на дискусиите и в съответствие с идеята за „общо здраве“, която Франция активно подкрепя чрез експертния панел на високо ниво и инициативата PREZODE („Превенция на рисковете от появата на зоонози и пандемии“).

Отворени пространства за обмен и изложби с цел да открием разнообразието на културите в света

Конгресът ще се проведе между 3 и 11 септември 2021 г. в парк Шано, в Марсилия, в хибриден формат, който ще позволи на публиката да вземе участие в различни събития на място и онлайн.

Отворени пространства за публиката

 • Пространства „Поколения Природа“: от 4 до 11 септември 2021 г.

По предложение на Франция за първи път е обособено място, посветено на биоразнообразието, което безплатно и без предварително записване приветства широката публика и представя повече от 300 анимации и проекти на участници и френски граждани, ангажирани в опазването на биоразнообразието. Участниците в пространства „Поколения Природа“ ще запознаят публиката с различни теми (океани, климатични промени, земеделие и почва, иновации и наука с участието на гражданите…).

 • Конгресен център: от 4 до 9 септември 2021 г.

Като място за срещи и дискусии на широката публика с участниците и гостите, конгресният център позволява на презентиращите да запознаят присъстващите със своите изследвания, открития и други свои разработки. Мястото събира в себе си и павилиони и изложбени щандове на участници от многобройни страни.

Павилионът на Франция ще организира повече от 80 събития с акцент върху стратегическите приоритети на страната в сферата на биоразнообразието: националната стратегия за борба с вносното обезлесяване, борбата с престъпленията срещу околната среда, финансиране на опазването на биоразнообразието, както и връзките между биоразнообразие и климат…

Пространства, запазени за участниците и членовете на МСЗП

 • Форума: от 4 до 7 септември 2021 г.

Като пространство за обществен дебат, форумът позволява на участници от целия свят да развиват и да размишляват върху решения за устойчиво развитие и опазване на околната среда. Държавни глави, министри, директори на международни организации, ръководители на неправителствени организации, представители на частния сектор и учени ще се включат в срещите на високо ниво.

 • Общото събрание на членовете: от 8 до 10 септември 2021 г.

Общото събрание на членовете събира повече от 1 300 членове, представляващи над 160 страни, правителствени агенции, агенции за икономическо развитие, научни и академични институции, предприятия, гражданско общество и местно население, с цел вземане на общи решения.

Членовете ще обсъждат предложения, които целят да насочат работата на МСЗП и да определят позицията на нейните членове по големите въпроси, свързани с околната среда. Франция е в основата на близо десет предложения, най-вече що се отнася до борбата с престъпленията срещу природата, светлинното замърсяване, старите гори, връзките между климат и биоразнообразие, човекоподобните маймуни и т.н.

публикувано на 24/09/2021

Нагоре