Трето издание на Парижкия форум за мир: за да изградим един по-добър свят след пандемията [fr]

От 2018 г. Парижкият форум за мир е мястото, където държавните ръководители и международните организации се срещат с гражданското общество и частния сектор, за да работят по създаването на нови форми на колективна дейност.

От 11 до 13 ноември 2020 г. неговото трето издание ще бъде първото такова събитие от международния календар, чиято цел е създаването на един по-добър свят след пандемията от Ковид-19.

Целите на Форума 2020

Парижкият форум за мир е част от инициативите по идея на президента на Републиката Еманюел Макрон, целящи да утвърдят важността на мултилатерализма и колективните действия. През 2020 г. форумът ще бъде посветен основно на намирането на съвместен отговор на пандемията от Ковид-19. Основните теми, които ще бъдат разгледани по време на форума, ще се отнасят до решенията, свързани с преодоляване на пандемията: подобряване на управлението на общественото здраве на международно ниво, преосмисляне на капитализма и как може той да стане по-екосъобразен, гарантиране че данните и социалните мрежи са решения, а не заплахи.

През 2020 г. Форумът ще постави акцент върху проекти и инициативи от цял свят, които са насочени към търсене на решение на кризата от Ковид-19 и подобряване на колективната ни устойчивост.

По време на Форума срещата на върха за Споделени финанси, която ще се проведе на 12 ноември, ще обърне специално внимание на ролята на държавните банки за развитие, с намерението да съчетае отговорите в краткосрочен план за справяне с кризата и устойчивите мерки за възстановяване с дългосрочно влияние върху планетата и обществата.

За повече информация относно третото издание на Форума

Стоте избрани проекта за издание 2020

Всички основни участници в световното управление, най-вече държавните банки за развитие, отделните страни, международните организации, неправителствените организации, предприятията, фондациите, благотворителните организации, религиозните групи, синдикатите, групите за размисъл и университетите, бяха призовани да предложат иновативни решения в рамките на набирането на кандидатури за 2020 година.

В началото на март 2020 г., след поканата за представяне на проекти, бяха събрани повече от 850 кандидатури – поставяйки нов рекорд от създаването на Форума насам – идващи от различни заинтересовани страни: НПО, предприятия, международни организации, отделни държави, местни общности… Това е знак, че въпреки пандемията, ние все още можем да черпим от резерва на международното сътрудничество и волята да се справим с кризата заедно.

От 100-те избрани проекта, 46 предоставят незабавни отговори на здравната, социална и икономическа криза, най-вече въз основа на трите приоритета на Парижкия форум за мир тази година:

  • подобряване на управлението на здравеопазването в света;
  • използване и управление на дигиталните инструменти и платформи, разработени в отговор на кризата;
  • подпомагане на гражданското общество и икономическата активност по време на пандемия.

Другите избрани инициативи предоставят отговори на многобройните предизвикателства, които не се изпаряват с коронавируса, или на такива които, точно обратното, са засилили своя ефект вследствие от него: съчетаване на финансирането за развитие и усилията за климата, защита на океаните и на биоразнообразието, достъп но питейна вода, по-безопасно и по-добре регулирано космическо пространство, регулиране на използването на данни и изкуствения интелект, сигурно киберпространство, подобряване на управлението на образованието, гарантиране на равенството между мъжете и жените.

Кликнете тук, за да прегледате избраните проекти за тазгодишното издание

За повече информация за Парижкия форум за мир

Парижкият форум за мир е част от инициативите по идея на президента на Републиката Еманюел Макрон, целящи да утвърдят важността на мултилатерализма и колективните действия. Той е създаден въз основа на три основни направления:

  • Целите: да поощри международното сътрудничество и колективните действия, за да изградим един мирен свят;
  • Средствата: да представим, да дискутираме и да приложим конкретните иновативни решения;
  • Намеренията: да подкрепим, да преосмислим и да създадем нови правила, норми и добри практики.

Към сайта на Парижкият форум за мир

публикувано на 24/08/2020

Нагоре