Условия за ползване [fr]

Авторски права на снимките

Публикуваните на сайта снимки са от различни източници. Ако не е посочено друго, те са с източник фотографската и аудиовизуална служба на посолството на Франция в България или френското Министерство на Европа и външните работи.

Ако искате да възпроизведете съдържание от сайта (графики, снимки, видеа), можете да поискате разрешение като ни пишете тук, посочвайки линка към съответната страница.

Право на възпроизвеждане

Съгласно действащото в областта на интелектуалната собственост публично право и по-специално член L122-5 от Кодекса за интелектуална собственост, „официалните документи“ могат да се използват свободно и многократно. Това са:

  • декларации, речи, досиета за пресата, съобщения за медиите
  • циркулярни писма, директиви и други нормативни документи
  • формуляри CERFA

Въпреки това добрата практика изисква при частично или пълно използване на дадено съдържание да се посочват ясно име на автора, източник и, ако е необходимо, линк към публикувания на сайта на посолството на Франция в България оригинален документ.

Всяко друго съдържание на сайта на посолството на Франция в България попада под закрилата на авторското право и използването му предполага да е получено предварително съгласие от автора в съответствие с чл. L.122-4 от френския Кодекс на интелектуалната собственост.

Това се отнася най-вече за текстове, които отделите на посолството на Франция в България изготвят с цел да информират чрез интернет френската и чуждестранната общественост за дейността на посолството на Франция в България, за френската външна политика, както и за да представят Франция пред чуждата публика. Това съдържание може да се възпроизвежда само след предварително отправено запитване и с посочване на източника.

Повторното използване с нетърговска цел, в частност за образователни цели, е разрешено, при условие че не се нарушава целостта на информацията, не се променят смисълът, обхватът или приложението ѝ и се посочват източникът и датата на публикуване.

Информацията не може да бъде използвана с търговска или рекламна цел без изрично разрешение и получаване на лиценз за повторно използване на публична информация. За повторно използване с търговска или рекламна цел се счита разработването въз основа на публична информация на продукт или услуга, предназначен да бъде предоставен на трети лица безплатно или срещу заплащане.

Заявките за възпроизвеждане на дадено съдържание следва да се изпращат с имейл до уеб администратора на сайта на посолството на Франция в България чрез формуляра за връзка.

Възпроизвеждането на съдържание с търговска или рекламна цел ще се разрешава само по изключение.

Хипертекст връзки към сайта на посолството на Франция в България

Всеки публичен или частен сайт има право да създава без предварително разрешение връзки (включително дълбоки) към информацията, разпространявана от посолството на Франция в България.

Що се отнася до интернет сайтовете, при възпроизвеждане на съдържание с разрешение следва пределно ясно да се укаже източникът на документа, като се посочи интернет адресът му: https://bg.ambafrance.org/.

В допълнение, в долната част на всяка страница следва да се посочи „Запазени права“.

Създаването на „дълбоки връзки“, отвеждащи директно към желания документ, е за предпочитане пред възпроизвеждането на съдържание.

В този случай създадените линкове към сайта https://bg.ambafrance.org/ не се нуждаят от предварително разрешение за използване. Все пак е препоръчително изрично да се посочи името на сайта на посолството на Франция в България.

Сайтовете, които решават да насочват към https://bg.ambafrance.org/, носят отговорност за евентуално посегателство върху образа на публичния сайт.

Хипертекст връзки, предлагани от сайта на посолството на Франция в България

Предлагат се множество линкове към други сайтове, били те частни или официални, френски или чужди. Тяхното присъствие не поражда отговорност за посолството на Франция в България по отношение на съдържанието им и има за цел единствено да улесни потребителя в намирането на други документални ресурси по търсената тема.

Връзка с уеб администратора на сайта

Можете да отправяте забележки или предложения до уеб администратора на сайта. Той ще положи усилия да ги вземе предвид. Все пак за него не би било възможно да отговаря на по-специфични запитвания или на такива, излизащи извън конкретната рамка на административното или техническото управление на сайта.

Изпращайте вашите писма до посолството на Франция в България на адрес ул. „Оборище“ № 27-29, София 1504, или онлайн чрез формуляра за връзка.

Концепция и управление на сайта

Сайтът на посолството на Франция в България публикува информация, постъпваща от различните служби на посолството и от френското Министерство на Европа и външните работи. Ежедневната редакторска, графична и техническа работа по поддръжката на сайта се осигурява от пресслужбата на посолството.

Хостингът е поверен на фирма Oxyd.

За разработването на сайта е използвана програма SPIP, софтуер с отворен код по лиценз на GNU/GPL.

Достъпност

Сайтът на посолството на Франция в България е разработен в съответствие с препоръките на френската Обща референтна рамка за достъпност на администрациите (RGAA) и стандартите W3C.

Сайтът е съвместим с всички налични браузъри. Той е общодостъпен, освен в случаи на форсмажорни обстоятелства.

Ние работим непрекъснато за подобряване достъпността до нашите съдържания на сайта на посолството на Франция в България, особено в частта „мобилност“.

Клауза за отговорност

Публикуваната на сайта информация има характера на услуга за широка публика. Ето защо независимо от всички усилия за вярно предаване на официалните текстове и за проверка на съдържанията и информациите, качените онлайн материали не могат по никакъв начин да претендират за точност и посолството на Франция в България не може да бъде подвеждано под отговорност на това основание.

Публикуваните на сайта информации и/или документи могат да бъдат променяни във всеки един момент, както и актуализирани.

Посолството на Франция в България не носи отговорност за вреди, независимо от естеството им, понесени в резултат на интерпретиране или използване на информация и/или документи, достъпни на сайта.

Приложимо законодателство

Независимо от мястото му на използване, ползването на настоящия сайт се урежда от френското законодателство. В случай на евентуален спор и ако не бъде постигнато решение по взаимно съгласие, единствено компетентни за разглеждането му ще са френските съдилища.

За всички въпроси, отнасящи се до настоящите Условия за ползване на сайта, можете да ни пишете на следния адрес:

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Direction de la Communication et de la Presse
Pôle web
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

публикувано на 22/12/2020

Нагоре