Условия за влизане във Франция за сезонните земеделски и командированите работници [fr]

Сезонните земеделски работници, граждани на страна от европейското пространство или на трети страни с местожителство в страна от европейското пространство, могат да влизат и работят на френска територия. За да влязат във Франция, тези работници трябва да представят следните документи:

- декларация за международно пътуване по изключение, издадена от работодателя;
- декларация преди назначаване на работа по чл. L. 1221-10 от Кодекса на труда, или обратна разписка с номер на заявка TESA (Titre Emploi simplifié Agricole) или TES + (Titre Emploi Service Agricole), направена от работодателя съгласно чл. 712-1 и чл. L. 712-6 от Кодекса на земеделието и морския риболов и обхващаща декларацията преди назначаване и трудовия договор, или трудов договор, подписан с предприятие или стопанство, базирани във Франция.

Работниците граждани на държава членка на Европейския съюз, чиято командировка не може да бъде отложена и която се удостоверява с договор за предоставяне на услуги, могат да влизат и работят на френска територия. За тази цел работодателят трябва предварително да представи документите, удостоверяващи неотложността на командировката. За да влязат във Франция, тези работници трябва да представят следните документи:

- декларация за международно пътуване по изключение;
- договор за предоставяне на услуга.

Гореспоменатите сезонни и командировани работници трябва да се свържат с работодателя си, за да получат нужните за пътуване документи и да се запознаят със специфичните здравни разпоредби, приложими за влизане и за престой във Франция.

публикувано на 10/09/2020

Нагоре